Gå direkt till textinnehållet
Close up of a snail on a laptop

För lite för långsamt. Konsultbolags-VD:n om bankernas digitalisering

Joakim Wiener, VD, Virtusa varnar för att bankerna är för långsamma med att byta ut sina gamla system.

Rapport

Rapporten från Goldman Sachs som visar de traditionella bankernas tapp av marknadsandelar.

 

 

– Det finns undersökningar som visar på att bankerna över några år kan komma att tappa så mycket som 20 procent av marknaden till andra konkurrenter. Det gäller exempelvis betalningar, sparmarknaden och lån, säger han.

JoakimWiener Virtusa-2

Många av de etablerade bankerna har it-system och infrastruktur med rötter på 60- och 70-talen. Sedan dess har de lappats och lagats men med tidens gång har de blivit oflexibla och tröga. Det gör att uppstickare utan det här bagaget är snabbare ut på marknaden med produkter och kan också leverara sådant som de gamla datasystemen inte har stöd för. Dessutom kan de göra det utan stora kostnader.

– En gammal bank har allt från infrastruktur till processer och hierarkier som är gjorda för en fysisk leverans snarare än att den är anpassad för en digital leverans.

Joakim Wiener tror också att de vinster som bankerna visar i dag försvårar omställningen till det digitala. Risken är att bolagen sitter stilla i båten för länge.

Virtusa har både nordiska storbanker, nischbanker och kapitalförvaltare som kunder och har givetvis ett intresse i att öka på it-investeringarna. Men Joakim Wiener har därmed också en god insyn i vilka diskussioner som förs i dag.

– Jag anser att man måste ta situationen på stort allvar och flytta sig mycket fortare än vad man gör i dag och inte vara lika försiktig med gamla strukturer. Det gäller både teknik och organisation.

Men han ser att det ändå börjar röra på sig.

– Många öppnar upp för digitala funderingar. Man tar det på större allvar och kommer högre upp på agendorna.

Förutom de gamla IT-systemen ställer också regeltrycket till problem för banker i omställningsprocessen, där har uppstickare som inte själv är en bank och därmed behöver ta hänsyn till reglerna en fördel, enligt Joakim Wiener. De nya aktörerna är ofta förstahandsval för den nya millenial-generationen. Ofta väljer uppstickarna att ha en bank i bakgrunden i så kallade white label-lösningar, men eftersom kundkontakten då ägs av det nya bolaget så riskerar de bakomliggande bankerna att tappa de kunderna varnar Joakim Wiener.

Unn Edberg

 

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord