Gå direkt till textinnehållet
Klarnas huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. Foto: Tor Johnsson

Förhandlingar inledda på Klarna

Förhandlingarna om brott mot medbestämmandelagen (mbl) har inletts på Klarna. Finansförbundet och Unionen anser att Klarna brutit mot mbl eftersom förbunden inte meddelades inför beslutet att minska personalstyrkan med 700 tjänster. Samtidigt redovisar klarna en förlust på 6,2 miljarder för första halvåret.

I maj meddelade Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski att tio procent av tjänsterna i betaltjänstbolaget försvinner, vilket Finansliv tidigare skrivit om. Sett över hela koncernen som har 7000 anställda motsvarar det 700 tjänster.

Efter beskedet riktade den lokala Unionenklubben skarp kritik mot bolaget då klubben inte informerats om sparpaketet och inga förhandlingar skett inför omorganisationen. I juni skickade Unionen och Finansförbundet därför en förhandlingsframställan till Klarna om brott mot mbl, och yrkar på skadestånd.

På måndagen den 29 augusti inleddes förhandlingarna, skriver Svenska Dagbladet. Inga av parterna vill dock kommentera förhandlingarna än.

– Vi brukar inte kommentera förhandlingar medan de pågår. Det är jättesvårt att säga hur lång tid förhandlingarna kommer ta, det kan vara alltifrån en dag till några veckor. Unionens ambition är att vi ska komma överens med Klarna, säger Unionens pressekreterare Johanna Green till SvD.

Finansliv har tidigare skrivit om att Klarna försökt köpa ut anställda via avgångsvederlag.

– Anställda bjuds in till 15 minuters-samtal med HR eller närmaste chef där de läser från ett manus att de erbjuds att sluta i bolaget på egen begäran mot ett avgångsvederlag. Det är ett erbjudande som folk har svårt att säga nej till, särskilt om man inte är så van vid arbetsrätt i Sverige. Då kan man tro att man inte har något val, det är ganska vilseledande, sa Sen Kanner, Unionens lokala klubbordförande på Klarna, till Finansliv i maj.

Flera förtroendevalda, inklusive Sen Kanner själv, har uppmanats att sluta.

– Det stämmer, vi köps ut, sa Sen Kanner till Finansliv i maj.

Hur många som tagit avgångsvederlaget och lämnat bolaget hittills är oklart, men enligt källor till SvD kan det röra sig om minst 750 personer, alltså fler än tio procent av personalen.

– Tyvärr har vi inte fått den informationen av Klarna. Men vår uppfattning är att det definitivt är fler än 700 personer som fick uppsägningserbjudandet, säger Sen Kanner till SvD.

På onsdagen den 31 augusti släpptes Klarnas rapport för första halvåret. Bolaget redovisar en rörelseförlust på 6,2 miljarder kronor, alltså omkring 35 miljoner kronor om dagen. Motsvarande period förra året gjorde Klarna en förlust på 1,8 miljarder.

Kreditförlusterna har ökat med 1 miljard jämfört med första halvåret 2021, till 2,9 miljarder kronor. Men även intäkterna har ökat. Under årets första sex månader redovisar Klarna intäkter på 7,5 miljarder, en ökning med 18 procent mot 2021.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord