Gå direkt till textinnehållet
Kristina Kamp, pensionsekonom.
Foto: Oskar Omne

Ge bort premiepensionen?

Det finns både för- och nackdelar med att ge bort premiepension mellan makar, konstaterar Kristina Kamp, pensions­ekonom.

Pensionsgruppens handlingsplan för jämställda pensioner innehåller två förslag som berör premiepensionen. Dessa ingår i ett lagförslag från Socialdepartementet som väntas bli klart i slutet av mars.

Ett förslag handlar om att förenkla reglerna för att överföra premiepensionsrätt till maka eller make. I dag är det få som utnyttjar möjligheten. En orsak är att det är krångligt. De nya reglerna innebär att tidsfristen för att anmäla överföringen förlängs, bara givaren behöver göra en anmälan och det hela går att administrera via internet. Förenkling är bra, men frågan är vad det finns för fördelar med att ge bort premiepension till sin äkta hälft.

– Det är bra att möjligheten finns, i synnerhet om man har ojämna inkomster i familjen eller är gift med någon som nyligen kommit till Sverige. Det är också bra att man kan ge bort framtida pengar – du behöver inte spara här och nu, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på Min Pension.

Det är dock inga stora belopp det handlar om, utan som mest runt 11 000 kronor per år. Därmed är det svårt att kompensera en make som jobbar deltid genom att ge bort premiepension. I dag är skillnaden mellan mäns och kvinnors pension runt 6 000 kronor per månad. Om du ger bort all din premiepension i 30 år, handlar det om 3 000 kronor per månad. Har man däremot inte så lång tid kvar till pension blir det betydligt mindre pengar.

– Sen ska man komma ihåg att den som ger bort sin premiepension avstår från lika mycket. Men givet dagens skattesystem och att inkomsterna är väldigt olika kan det finnas en marginalskattevinst.

På plussidan finns också att den som fått premiepension av sin maka eller make behåller pengarna vid en eventuell skilsmässa medan annat sparande kan delas vid bodelning.

Kristina Kamps största invändning är att om den make som fått premiepension i gåva avlider så tillfaller pengarna kollektivet, inte familjen. Det kallas på försäkringsspråk för arvsvinst.

– Det tycker jag är en ganska stor risk. Då är det bättre med vanligt sparande som kan ärvas.

En mindre nackdel är att premie­pension som ges bort minskas med 6 procent, vilket avser att kompensera för utebliven arvsvinst då de som tar emot pensionsrätt förväntas leva längre.

För den som vill gottgöra för skillnaden i pension tipsar Kristina Kamp om att den som tjänar mest kan amortera mest på bostadslånen. Det sänker familjens kostnader och vid skilsmässa delas pengarna lika. Även sparande i sin partners namn är ett bra alternativ. Då bestämmer man själv när och hur pengarna ska användas. Se bara till att sparandet är enskild egendom om ni är gifta.

Det andra förslaget från pensionsgruppen om premiepensionen är att även sambor ska omfattas, i stället för som i dag enbart maka eller make, eller registrerad partner.

– Först måste man reda ut vad begreppet sambo innebär. Måste man ha gemensamma barn för att räknas som sambo, eller räcker det att vara folkbokförd på samma adress? Och vad händer om man flyttar isär?

Ett större frågetecken är vad som ska hända med premiepensionen i framtid. I början av mars uppdrog statsminister Löfven till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och finansmarknadsminister Per Bolund att förhandla fram en lösning med de borgerliga partierna i pensionsgruppen.

TEXT: Agnetha Jönsson

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord