Gå direkt till textinnehållet
Finanslivs redaktionschef Susanne Claesson.

Glastaket ligger kvar

Bankerna är bra på att rekrytera och lyfta kvinnor till chefsnivå, men sällan till de riktigt tunga tjänsterna, skriver Finanslivs redaktionschef Susanne Claesson.

Finansliv har återigen kartlagt andelen kvinnor och män i branschens ledningsgrupper och styrelser. Resultatet? Det står rätt stilla. Jämfört med genomgången förra året så har andelen kvinnor ökat med endast tre procentenheter i ledningsgrupperna. I styrelserna har ingen ökning skett alls. Det är alldeles för dåligt.

Vad beror det på då? Inte på rekryteringsunderlaget i varje fall: det finns gott om kvinnor på mellanchefsnivå i branschen.

Inte på målsättningar och ambitioner: Bankerna uppger att de jobbar aktivt med mångfald och jämställdhet i rekryteringsprocesser och har ofta fina värde­grundsdokument.

Kvar finns fördomar och gamla strukturer. Bilden av att en hög chef alltid är en man. Här har branschen ett fortsatt jobb framför sig. När kommer ägarna trycka på hårdare för att öka jämställdheten? Det minsta man kan begära är att andelen kvinnor i ledningen motsvarar andelen kvinnor bland de anställda på företaget.

Bankerna är bra på att rekrytera och lyfta kvinnor till chefsnivå, men sällan till de riktigt tunga tjänsterna. För varje steg uppåt i hierarkin minskar andelen kvinnor. Glastaket ligger kvar.

***

Coronapandemin har tagit ny fart i Sverige. På nästan alla håll i landet har vi fått skarpare restriktioner med fokus på att jobba hemifrån i större utsträckning och undvika kollektivtrafiken. Men för majoriteten av de finansanställda finns inte möjligheten att jobba hemifrån.

Enligt Finansförbundets senaste arbetsmiljöundersökning så har bara drygt var tredje finansanställd arbetat hemifrån på heltid sedan i mars. »Det har funnits en känsla av att det är orättvist, att vissa får jobba hemma och andra inte«, säger en av de Nordea­anställda som vi har träffat i reportaget i nummer 9.

Dessutom fortsätter kunderna att komma till kontoren, många vill ha fysiska möten i stället för digitala. Här kommer rådgivarna och kundtjänstmedarbetarna i kläm.

Finansliv har besökt Nordea i Västerås där kontorsledningen instruerat rådgivarna att försöka styra kunderna mot digitala möten. Men de kan inte neka fysiska möten ifall kunderna vill ha det.

När kundtrycket är tillbaka på i stort sett normal nivå hinns inte heller alla försiktighetsåtgärder med, som att sprita tangentbord, mus och skärm mellan varje kund. Nu måste arbetsgivarna se till att det finns möjlighet att behålla säkerhetsrutinerna och samtidigt gå kunderna till mötes.

Hur fungerar rutinerna på din arbetsplats? Skriv gärna till oss på redaktion@finansliv.se. Du har alltid rätt att vara anonym.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord