Gå direkt till textinnehållet
Sam Manaberi, Trine. Foto: Oskar Omne

Hallå där…

... Sam Manaberi, grundare och vd på investeringsplattformen Trine, som nu expanderar till Vietnam.

Fintechbolaget Trine startade 2015. Affärsidén bygger på en investeringsplattform för gräsrotsfinansiering, som gör det möjligt för privatpersoner och företag att investera i förnybar energi på tillväxtmarknader.

Varför har ni valt att etablera er i Vietnam?

– Vietnam har gått från ingenstans till en gigawattmarknad, alltså en av världens toppländer gällande solenergi. 2019–2020 exploderade marknaden, från bara någon procent solenergi av den totala energin till 10–15 procent över tid. Därmed finns en stor tillväxtpotential. Det finns en massa duktiga entreprenörer som förstår sig på hur man gör, därtill är det ett land där solen lyser mycket och det finns en efterfrågan som stimuleras av internationella spelare, bland annat inom fjärrproduktion. Vi har tittat på marknaden en tid. Det var tufft under pandemin när vi inte kunde resa dit, men nu så, säger Sam Manaberi.

När förväntar ni er att den första investeringen blir?

– Vi är live, det första finansieringen är redan igång. 1141 investerare har valt att investera i projektet hittills. Det är ett solenergiprojekt som drivs av ett bolag som har liknande värderingar och fokus som vi har. Dessutom har vi gjort ett avtal med DFC (US International Development Finance Corporation), ett amerikanskt utvecklingsorgan likt Sida. De tar på sig hälften av risken ifall projektet inte levererar.

– Målet är att bygga portföljer av den här typen av projekt, och över tid diversifiera och jobba med fler solenergientreprenörer.

Vad ser ni för möjligheter i Sydostasien framöver?

–Sydostasien är en väldigt stark solenergiregion. Vi kommer den närmaste tiden framför allt fokusera på Vietnam, men hoppas i framtiden kunna erbjuda investerare möjligheten att diversifiera portföljen ytterligare. Vi är väldigt selektiva med de bolag vi går in i och fokuserar främst på kvaliteten på portföljen, säger Sam Manaberi.

Hur många länder finansierar ni projekt i nu?

– 19 totalt. De flesta projekten är i Afrika, söder om Sahara. Vi har gjort en del investeringar i andra världsdelar, men Vietnam vår första fokuserade satsning i Sydostasien. Planen är att Vietnam ska vara en mycket större del av portföljen om ett år.

Hur stor är er samlade finansiering?

– Totalt handlar det om 700 miljoner kronor och knappt 40 olika låntagare. Drygt hälften av lånen är återbetalade.

När Finansliv intervjuade dig 2019 hade Trine som målsättning att nå 3 miljarder i finansierade lån år 2020. Hur kommer det sig att ni inte nått upp till målsättningen?

– Världen blev accelererande volatil och vi planerade snabbt om i linje med det. Vi ser fortsatt stort intresse för vårt erbjudande och kommer levla upp volym och gasa igen, när det är dags, säger Sam Manaberi.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord