Gå direkt till textinnehållet
Hållbar Finans Sam Manaberi, Trine. Foto: Oskar Omne.

»Människor vill göra gott, men det måste vara enkelt«

Investeringsplattformen Trine vill sänka trösklarna för att mer kapital ska hitta in i hållbara placeringar. »Vi har stora förhoppningar att förflytta sparkapital«, säger Sam Manaberi, vd och medgrundare.

Fintechbolagen Trine har tagit stora kliv sedan starten för fyra år sedan. Affärsidén bygger på en investeringsplattform för gräsrotsfinansiering som gör det möjligt för privatpersoner att investera i solenergi, en investering som ska göra trippel nytta. Lokalbefolkningen får ren el, koldioxidutsläppen minskar och det finns möjlighet till avkastning, enligt bolaget.

Så tjänar Trine pengar

Intäktsmodellen bygger enkelt förklarat på delningsekonomi där bolaget och investerarna delar lika på den ränta som låntagaren betalar. I snitt ligger den på 10–12 procent per år. I takt med att bolagen som Trine samarbetar med blir större och lånevolymerna ökar är planen att Trines andel ska minska.

Initialt har Trine fokuserat på länder i Östafrika och det första lånet gjordes 2015 i Nairobi, Kenya. Efter det har bolaget ut­ökat successivt och finns nu i fler länder i Afrika och i andra delar av världen. Totalt är Trine uppe i 53 emitterade lån.

Målsättningen på kort sikt är att nå norr om 1 miljard kronor i finansierade lån för att fram till 2020 ha finansierat lån för över 3 miljarder kronor. I nuläget är merparten av investerarna privatpersoner, men för att driva tillväxten och ta nästa steg behöver bolaget attrahera mer institutionellt kapital.

För att klara det avslöjar Trine nu planer på att starta en slags företagsobligationsfond. Tanken är att fonden ska investera i de underliggande lånen som finansieras via Trines plattform.

Sam Manaberi bekräftar att bolaget har börjat se över möjligheterna och att samtal förs med ett antal potentiella partner.

Vår roll är att visa konkret hur pengarna kan användas för att göra gott.

–  Vi vill skapa en struktur som gör det enkelt för alla institutionella spelare som vill in att kunna investera. Vi ser att starten ligger 1–2 år bort.

I dagsläget ligger en mycket stor mängd kapital på bankkonton utan ränta. Sam Manaberi menar att det finns en dysfunktionalitet i marknaden.

– Människor vill göra gott, men det måste vara enkelt. Vår roll är att visa konkret hur pengarna kan användas för att göra gott. Gör vi det kommer människor att börja investera antingen via vår plattform eller så småningom via vår fond.

Vad hoppas ni att satsningen ska leda till?

– Vi har stora förhoppningar att förflytta sparkapital där en större andel privatsparande och institutionellt kapital hittar in i det här området, säger han och fortsätter.

– Vi utmanar inte traditionellt sparande som fenomen, vi utmanar inte kapitalism eller bankerna. Vi utmanar det uppenbart trasiga tänket att man inte kan göra gott och tjäna pengar samtidigt.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Den stora utmaningen framåt, enligt Sam Manaberi, är att hitta fler bolag som håller »riktigt hög kvalitet«, ett arbete som både är väldigt svårt och som kräver mycket fokus och noggrannhet. Alla lån har inte gått enligt plan, och nyligen kom den första förlusten för investerarna.

Bolagen som Trine letar efter finns i alla delar av världen.

Trine har nyligen finansierat ett bolag i Pakistan som förser samhällen på landsbygden med solel. Samma sak har gjorts i Myanmar. Framåt finns planer på att gå in i Latinamerika med fokus på Mexiko och Guatemala och eventuellt Chile.

Det här är människor som är mycket ute i fält och träffar företagen. Då är det inte lika viktigt att vi sitter på samma plats, utan att de är nära kunderna.

– Vi går djupt och fokuserat. De bästa bolagen råkar jobba i olika marknader, säger Sam Manaberi.

För att vara nära affären rekryterar nu Trine på investerings­sidan. De nya kollegerna kommer inte utgå från huvudkontoret i Göteborg, utan sitta i lite olika delar av världen.

– Det här är människor som är mycket ute i fält och träffar företagen. Då är det inte lika viktigt att vi sitter på samma plats, utan att de är nära kunderna.

En annan utmaning handlar om hur organisationen internt ska växa utan att ta på sig fel risk.

– Vår största smäll kom när vi blev mellan 15–20 personer, alltså där vi är nu. Jag upplever att vi är i genom processen med ena foten, säger Sam Manaberi.

– Det är inga problem för en organisation på 100 anställda att lägga till 20 personer. Då finns hela organisationsmodellen redan på plats med tydliga kommunikationsvägar, villkor och processer. Men i fasen när man går från 10 till 20 personer måste den modellen byggas från grunden. Och det arbetar vi väldigt mycket med nu.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord