Handelsbanken: »Vi måste ständigt ifrågasätta löneskillnaderna«

Jörgen Olander, chef för ersättningsfrågor i Handelsbanken, om löneutvecklingen 2020 och hur Handelsbanken arbetar för att minska löneskillnaderna:

– Löneutvecklingen har varit god och följer i stort den för branschen. I Handelsbanken visar resultatet av de årliga lönesamtalen under 2020 att löneutvecklingen är något högre för kvinnor än män. Under senare år har skillnaden minskat men kvinnor har fortfarande lägre lön. Även om arbetet med att uppnå jämställda löner går åt rätt håll, kommer det att ta tid innan det är helt jämlikt.

– Vi arbetar aktivt för att påskynda utjämningen genom att på olika sätt öka medvetenheten om jämställdhet och mångfald. Vi genomför till exempel aktiviteter löpande under året, vi följer upp statistik som löneutfall mellan könen och ordnar seminarier inför den årliga lönesamtalsperioden. Tillsammans med våra fackliga parter gör vi också en årlig genomgång av lönestatistik och åtgärdar löneskillnader som uppenbart beror enbart på kön.

– Det är viktigt att det finns ett tydligt fokus på frågan, eftersom det bidrar till en ökad medvetenhet hos de lönesättande cheferna. Det handlar ju om att ständigt ifrågasätta löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Sedan många år tillbaka har kvinnor inom Handelsbanken, vid de årliga lönesamtalen, fått högre löneökning än män.

När kommer vi få se jämställda löner i finansbranschen?

– Vi kan inte svara för hela branschen men som en stor arbetsgivare har vi naturligtvis ett ansvar att göra vad vi kan för att påskynda utjämningen och på olika sätt bidra till ökad medvetenhet om jämställdhet och mångfald.

publicerad
1 februari 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram