Gå direkt till textinnehållet
Guiden Moa Langemark, FI. Foto: Oskar Omne

Här är nyheterna i Priip-förordningen

Guiden Moa Langemark, rådgivare inom konsumentskydd på Finans­inspektionen reder ut förändringarna i Priip-förordningen (Package Retail and Insurance-based Investment Product).

Vad innebär Priip-förordningen?
– Detta är i grund och botten regler som finns för att sparare ska få enkel och jämförbar information om investeringsprodukter i hela EU. Alla aktörer som utvecklar och säljer paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (Priip-produkter) ska ta fram ett faktablad som ser likadant ut – oavsett produkt.

– Så om du som konsument ska bestämma dig för om du vill investera i en strukturerad produkt eller i en indexfond ska du lätt kunna jämföra informationen mellan de olika produkterna för att enklare kunna hitta den produkt som passar dig bäst. Reglerna har funnits sedan 1 januari 2018 men har nu utvidgats till fler aktörer.

Vilka nya produkter omfattas av förordningen sedan den 1 januari?
– Aktörer på fondområdet hade även innan Priip trädde i kraft krav på sig att ta fram faktablad för fonder. För att slippa publicera två faktablad fick dessa aktörer ett undantag från Priip-förordningen. Detta undantag har nu löpt ut vilket innebär att faktabladet i stället ska tas fram i enlighet med Priip-förordningen. De produkter som nu omfattas är värdepappersfonder, specialfonder och övriga alternativa investeringsfonder som marknadsförs till icke-professionella investerare.

Hur påverkar det?
– Rent konkret handlar det alltså om att lämna de gamla faktabladen och ta fram nya. De gamla fondfaktabladen var särskilt anpassade för att kunna jämföra fonder med varandra. De nya Priip-faktabladen har tagits fram för att kunna jämföra olika produkter med varandra.

– Det innebär att de nya faktabladen kommer att se lite annorlunda ut jämfört med de gamla. Bland annat ser riskskalan och avgiftsredovisningen ut på ett annat sätt. Dessutom kommer inte historisk avkastning att visas längre utan det blir i stället resultatscenarier. Men företagen kan hänvisa sparare till sin webbsida för att där visa den historiska avkastningen.

Varför utökas Priip-förordningen till att omfatta fler produkter?
– Själva syftet med Priip-förordningen är att förenkla för spararna. Fonder är en mycket populär sparform och att det nu blir enklare att jämföra dessa med andra typer av sparprodukter är ett steg i att stärka konsumenterna på finansmarknaden.

Det har även gjorts vissa ändringar för tillämpningen av Priip-förordningen, vilka är förändringarna?
– De ändringar som gjorts i den ­tekniska tillsynsstandarden handlar om metoder för redovisning och beräkning av resultatscenarier, ­kostnader och metoder för beräkning av kostnadsindikatorer samt hur historisk avkastning ska redovisas.

– Det har också gjorts vissa ändringar av hur Priip-produkter som erbjuder flera underliggande investerings­alternativ ska hanteras (multiple optional products), det vill säga hur Priip-faktabladet ska se ut för svenska fond – och depåförsäkringar.