Gå direkt till textinnehållet

Har jag rätt till heltid och förtur till en fast anställning? 

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Jag har ett föräldraledighetsvikariat med 50 procent tjänstgöringsgrad och trivs väldigt bra på min arbetsplats. Arbetsgivaren rekryterar löpande ny personal. Jag vill gärna få fast anställning och dessutom arbeta heltid. Vad har jag för rättigheter?

Henrik Cronier: Det gäller att hålla isär begreppen, heltid, deltid, tillsvidare, visstid. Det finns regler i både lagar och kollektivavtal som reglerar hur visstidsanställning övergår i tillsvidareanställning och vilka rättigheter som finns för att gå upp i högre sysselsättningsgrad. Har du arbetat som visstidsanställd (vilket vikariat är) under ett visst antal månader ska anställningen automatiskt övergå i en tillsvidareanställning (fast anställning). Det finns dock ingen garanti att få vara kvar tillräckligt antal månader för att omvandling ska ske.

För att få företrädesrätt att gå upp i arbetstid måste du anmäla dessa önskemål till arbetsgivaren. På samma sätt som för automatisk övergång finns ingen garanti att du får gå upp i högre sysselsättningsgrad om det inte finns ett sådant behov hos din arbetsgivare.

Det framgår inte var du arbetar och om det finns kollektivavtal. Kontakta din fackliga företrädare på arbetsplatsen eller ring till facklig rådgivning så får du veta mer om vad som gäller för just dig.

Ett generellt råd är annars att ta upp frågan med din chef. Trivs du på arbetsplatsen så trivs de säkert med dig vilket kan leda till en tillsvidareanställning med högre sysselsättningsgrad.

(Svaret gavs i mars 2020)