Gå direkt till textinnehållet

Högre avkastning lockar fler till hållbara fonder

Fondbolagens förenings senaste undersökning visar att fler sparare väljer hållbara fonder för den högre avkastningens skull.

På uppdrag av Fondbolagens förening har Kantar Sifo Prospera för femte året i rad undersökt hur hållbarhet påverkar val av fonder. Fortsatt många, 35 procent av spararna, har valt en fond för att den är hållbar.  Det främsta skälet till att spararna väljer hållbara fonder är för att kunna påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle och att man vill undvika oetisk verksamhet.

Nytt för i år är att fler väljer hållbara fonder för att de tror att de kommer att ge högre avkastning. I årets undersökning har avkastningen blivit en viktigare anledning och ökat från 14 till 17 procent, jämfört med förra året.

”Att avkastning blir en allt viktigare för dem som väljer hållbara fonder kan vara ett tecken på att nya grupper av sparare väljer hållbara fonder”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

Fler kvinnor (39 procent), än män (31 procent), väljer att spara i hållbara fonder. Samtidigt svarar 31 procent av spararna att det under de senaste fem åren blivit allt viktigare för dem att investera i fonder med hållbar inriktning. Även här är det fler kvinnor än män som tycker att det har blivit viktigare.

Finansliv har tidigare berättat om att efterfrågan på det som är grönt och hållbart ökar, vilket medför risk för grönmålning när verksamheter och produkter framställs som mer hållbara än vad de är. Därför har Finansinspektionen inlett en granskning om de fonder som är mest hållbara verkligen är det, så kallade artikel-9-fonder. Den fördjupande analysen beräknas vara klar innan sommaren 2022.

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst