Hur medarbetarna sitter påverkar lönsamheten
Vilka medarbetare som sitter tillsammans påverkar organisationens lönsamhet, visar ny undersökning från Harvard Business School.

Hur medarbetarna sitter påverkar lönsamheten

Det fysiska avståndet mellan medarbetares skrivbord och vilka medarbetare som sitter i närheten av varandra har en direkt påverkan på lönsamheten. Det visar en ny amerikansk studie.

Studien har gjorts av Harvard Business School tillsammans med företaget Cornerstone OnDemand.

Forskarna kom fram till att företag med en genomtänkt strategi för vilka medarbetare som sitter tillsammans, kan öka verksamhetskapaciteten med upp till 15 procent. För en organisation med 2 000 anställda kan det enligt studien innebära en ökning av intäkterna med 8,5 miljoner kronor om året.

Rapporten delar in medarbetare i tre typer – produktiva, generalister och kvalitetsfokuserade. Den produktiva gruppen är, som namnet avslöjar, produktiva, men med lägre medvetenhet om kvalitet. Kvalitetsfokuserade är däremot inte lika produktiva, medan generalisterna presterar ett genomsnitt för båda parametrarna.

Mest kan organisationer öka medarbetarnas prestationer genom att placera de två ytterlighetsgrupperna tillsammans, det vill säga de produktiva och de kvalitetsfokuserade. Genom att para ihop dessas motsatta styrkor, sågs i studien en 13-procentig ökning av prestationen och 17 procent ökad effektivitet.

Men det är inte bara bra egenskaper som smittar av sig kollegor emellan – samma spridningseffekt gäller också de som beter sig brottsligt eller oetiskt. Det är därför viktigt att regelbundet ta reda på hur medarbetarna mår och ser på sitt arbete. Den närmaste chefen har en viktig roll att fånga upp en person som visar ett ”giftigt” beteende, innan det sprids vidare i gruppen.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

publicerad
17 augusti 2016
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram