Gå direkt till textinnehållet
Vilka medarbetare som sitter tillsammans påverkar organisationens lönsamhet, visar ny undersökning från Harvard Business School.

Hur medarbetarna sitter påverkar lönsamheten

Det fysiska avståndet mellan medarbetares skrivbord och vilka medarbetare som sitter i närheten av varandra har en direkt påverkan på lönsamheten. Det visar en ny amerikansk studie.

Studien har gjorts av Harvard Business School tillsammans med företaget Cornerstone OnDemand.

Forskarna kom fram till att företag med en genomtänkt strategi för vilka medarbetare som sitter tillsammans, kan öka verksamhetskapaciteten med upp till 15 procent. För en organisation med 2 000 anställda kan det enligt studien innebära en ökning av intäkterna med 8,5 miljoner kronor om året.

Rapporten delar in medarbetare i tre typer – produktiva, generalister och kvalitetsfokuserade. Den produktiva gruppen är, som namnet avslöjar, produktiva, men med lägre medvetenhet om kvalitet. Kvalitetsfokuserade är däremot inte lika produktiva, medan generalisterna presterar ett genomsnitt för båda parametrarna.

Mest kan organisationer öka medarbetarnas prestationer genom att placera de två ytterlighetsgrupperna tillsammans, det vill säga de produktiva och de kvalitetsfokuserade. Genom att para ihop dessas motsatta styrkor, sågs i studien en 13-procentig ökning av prestationen och 17 procent ökad effektivitet.

Men det är inte bara bra egenskaper som smittar av sig kolleger emellan – samma spridningseffekt gäller också de som beter sig brottsligt eller oetiskt. Det är därför viktigt att regelbundet ta reda på hur medarbetarna mår och ser på sitt arbete. Den närmaste chefen har en viktig roll att fånga upp en person som visar ett ”giftigt” beteende, innan det sprids vidare i gruppen.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst