Gå direkt till textinnehållet
Vilka medarbetare som sitter tillsammans påverkar organisationens lönsamhet, visar ny undersökning från Harvard Business School.

Hur medarbetarna sitter påverkar lönsamheten

Det fysiska avståndet mellan medarbetares skrivbord och vilka medarbetare som sitter i närheten av varandra har en direkt påverkan på lönsamheten. Det visar en ny amerikansk studie.

Studien har gjorts av Harvard Business School tillsammans med företaget Cornerstone OnDemand.

Forskarna kom fram till att företag med en genomtänkt strategi för vilka medarbetare som sitter tillsammans, kan öka verksamhetskapaciteten med upp till 15 procent. För en organisation med 2 000 anställda kan det enligt studien innebära en ökning av intäkterna med 8,5 miljoner kronor om året.

Rapporten delar in medarbetare i tre typer – produktiva, generalister och kvalitetsfokuserade. Den produktiva gruppen är, som namnet avslöjar, produktiva, men med lägre medvetenhet om kvalitet. Kvalitetsfokuserade är däremot inte lika produktiva, medan generalisterna presterar ett genomsnitt för båda parametrarna.

Mest kan organisationer öka medarbetarnas prestationer genom att placera de två ytterlighetsgrupperna tillsammans, det vill säga de produktiva och de kvalitetsfokuserade. Genom att para ihop dessas motsatta styrkor, sågs i studien en 13-procentig ökning av prestationen och 17 procent ökad effektivitet.

Men det är inte bara bra egenskaper som smittar av sig kolleger emellan – samma spridningseffekt gäller också de som beter sig brottsligt eller oetiskt. Det är därför viktigt att regelbundet ta reda på hur medarbetarna mår och ser på sitt arbete. Den närmaste chefen har en viktig roll att fånga upp en person som visar ett ”giftigt” beteende, innan det sprids vidare i gruppen.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord