Gå direkt till textinnehållet

If förenklar för kunderna att teckna försäkring själv på Internet

Klas Svensson, ledare för Internet Sverige på If, har fått Svenska Försäkringsföreningens pris Ung talang. Han drivs av att förenkla försäkring för att kunderna lättare ska kunna teckna försäkring själva på nätet och har nått en bit på väg med hemförsäkringen.

Ung Talang

Svenska Försäkringsföreningen står bakom utmärkelsen Ung Talang som delas ut för sjunde året. Förutom en prischeck på 10 000 kronor får pristagaren vara adjungerad ledamot på föreningens styrelsemöten under ett år. Här är motiveringen:

”Klas leder internetenheten inom Affärsområde Privat på If. I arbetet att förenkla för kunden är Klas ett
vägledande ljus. Han leder utifrån enkla principer, t.ex. ”Tänk alltid att kunden ska kunna utföra
ärendet själv, då förenklar du också för Ifs egna rådgivare”. Klas har i hög grad bidragit till att If två år i
rad vunnit ”Internet World Top 100” (Bank & Försäkring). Trots att han inte fyllt 30 år uppvisar Klas ett
moget ledarskap och tar ansvar långt utanför sin egen linjeorganisation. Han hanterar affärsfrågor,
konflikter, kundärenden och prioriteringar med mänsklig värme, humor och närvaro utan att tumma på
sin integritet.”

Klas Svensson, 30, har sin bakgrund på webbyrå och kom till If 2012. Han leder i dag en grupp på 18 personer som arbetar med internetaffären. I två år i rad har If vunnit utmärkelsen ”Internet World Top 100” som Bank & Försäkring står bakom.

Klas Svensson, If
Klas Svensson, If

– Jag vill göra försäkring lite enklare och lite mer lättillgänglig. Man ska kunna teckna försäkring själv på internet, vilket ställer krav på hur enkel en produkt behöver vara eftersom kunden inte har någon som kan förklara för en när man inte förstår, till exempel lösöre. Vi behöver kommunicera på ett sätt som kunden kan förstå.

Förändringsarbetet på If handlar både om kommunikationen och om vad som ligger i själva produkterna. Är produkterna och grunderna för prissättning komplicerade är det svårt att kommunicera enkelt.

– Vissa frågor vi ställer för att göra rätt prissättning är så svåra att kunden inte förstår utan att prata med någon och då behöver vi fundera på om man kan göra om produkten så att de frågorna inte behöver ställas eller kan ställas på ett annat sätt. Målet är distribution utan handledning, säger Klas Svensson.

– När det gäller hemförsäkring, så märker vi att fler och fler köper den på nätet. Villaförsäkringen har vi också jobbat mycket med men det är en mer komplicerad produkt, där är vi bara i början i utvecklingen.

Klas Svensson berättar att en starkt växande andel av nyteckningen i egna kanaler kommer från internet. Men If har inte satt några mål för hur snabbt den andelen ska öka.

– Vi vill möta våra kunders förväntan att kunna teckna försäkring på egen hand. Fördelningen mellan internet och telefon bör utvecklas i takt med kundernas mognad, vi försöker aldrig styra kunderna till en viss kanal.

Klas Svensson har fått många gratulationer sedan utmärkelsen blev offentlig i går och hoppas att uppmärksamheten ska leda till ett lyft för hela hans enhet.

– Priset är en produkt av att jag jobbar med ett fantastiskt team. Det är en bekräftelse på att det vi gör är bra.

Hur är du som ledare?

– Jag tror mycket på delegerat ansvar, att jag inte behöver stå i centrum utan hellre ta ett steg tillbaka och ge mina duktiga medarbetare rätt förutsättningar för att lyckas. En förutsättning är att det är tydligt vilken riktning vi går.

Unn Edberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord