Gå direkt till textinnehållet
Riksbanken. Foto: Jonas Eng

IMF: Långsam återgång till ekonomisk tillväxt

Internationella valutafonden räknar med en långsam återgång till en normal ekonomisk tillväxt 2025. Riksbanken behöver fortsätta jobba med att nå inflationsmålet.

Efter en stark återhämtning efter pandemin har den svenska ekonomin bromsat in. BNP sjönk med 0,3 procent 2023. Internationella valutafonden (IMF) räknar med en långsam återgång till en normal tillväxt 2025. Den ekonomiska aktiviteten förväntas bli fortsatt svag under 2024 för att sedan öka gradvis för att nå en tillväxt på 2,3 procent 2025. Det skriver IMF i sin årliga översyn av Sveriges ekonomi.

Svaga realinkomster, högre räntekostnader och sjunkande fastighetsvärderingar har minskat den privata konsumtionen och bostadsinvesteringarna. Fastigheter och aktier har fallit i värde, samtidigt som företagskonkurserna ökat kraftigt. Banksystemet har fortsatt stark lönsamhet och betydande kapital- och likviditetsbuffertar, skriver IMF i rapporten.

Penningpolitiken måste vara restriktiv även i fortsättningen, anser IMF, och uppmanar Riksbanken att fortsätta upprätthålla en tydlig, kommunikationsstrategi för att säkerställa att inflationsförväntningarna förblir förankrade hos marknaden.

Kärninflationen är fortsatt hög med 5 procent på årsbasis i december 2023. IMF gör bedömningen att inflationen förväntas nå målet 2 procent i mitten av 2025.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord