Gå direkt till textinnehållet

Individgarantin åter i nya avtal på Forex Bank och X-Change

Finansförbundets medlemmar på Forex Bank och X-Change har fått nya kollektivavtal. Det nya lokala avtalet ger 2,2 procent i löneökningar. Avtalet innebär också att individgarantier återinförs. Det gör att samtliga medlemmar garanteras en löneökning på minst 250 kronor per månad.

– Vi är mycket glada för att återigen ha individgarantier i vårt lokala löneavtal. Förra årets försök med ett avtal utan sådana garantier fungerade inte. Många medlemmar blev utan löneökningar, utan att arbetsgivaren lyckades motivera sin lönesättning tillräckligt bra. Avtalet ger nu en trygg bottenplatta som garanterar en reallöneutveckling för alla, säger Stefan Zadik, ordförande på Finansförbundet Forex Bank.

Avtalsförhandlingarna har genomförts både på central och lokal nivå. På lokal nivå har Forex Bank och Finansförbundet Forex förhandlat om löner och arbetstider med mera. På central nivå har Finansförbundet och Svensk Handel förhandlat om de allmänna villkoren. De nya avtalen är ettåriga och löper från och med den 1 maj 2016 till och med den 30 april 2017.

Det nya lokala avtalet innehåller även en rejäl höjning av minimilönerna. Från 17 000 till 18 500 kronor per månad. Löneprocessen är redan igång.
– De flesta har haft det första av två lönesamtal, men vi har kommit överens om att de nya lönerna ska betalas ut med oktoberlönen när hela löneprocessen är klar, säger Stefan Zadik.
Arbetstiderna har tidigare år varit en het fråga i förhandlingarna, och så även i år. Vissa förenklingar i avtalstexterna om arbetstiderna har gjorts, men inga stora genombrott kom i denna förhandlingsomgång – som varit långdragen och tuff, men ändå haft ett gott förhandlingsklimat, enligt Stefan Zadik.

Parterna är överens om att tillsätta två arbetsgrupper. En för att se över möjligheterna att införa flexpension och en för att kartlägga och identifiera eventuella riskfaktorer på arbetsplatserna som kan vara bidragande till en ökad sjukfrånvaro.
– Vi har redan format arbetsgrupperna och bokat in datum för båda grupperna. Båda ska vara klara sista december i år. Det är positivt att båda parter är bestämda på att detta inte ska få rinna ut i sanden, säger Stefan Zadik.
Forex Bank och X-Change har egna pensionsavtal, och utredningen ska visa om det är möjligt att avsätta en del av framtida löneutrymme till flexpension, så som till exempel Unionen gjort i sitt avtal.

När Finansförbundet Forex Bank reagerat på de stigande sjuktalen i företaget har arbetsgivaren fört fram att den ju är en trend på hela arbetsmarknaden.
– Det är en poäng så klart. Men vi i Finansförbundet Forex Bank anser att vi måste ta vårt ansvar i denna fråga. Det är särskilt våra flygplatsbutiker som har ökande sjukfrånvaro. Svensk Handel har sagt nej till att förkorta arbetstiden för skiftarbetarna där. Nu gäller det att hitta fler förslag och åtgärder för att förbättra hälsan, och då finns bland annat de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket till stöd, säger Stefan Zadik.

Text: BrittMari Lantto

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord