Gå direkt till textinnehållet
En kvinna sitter och arbetar med sin laptop i knät, medan hennes dotter och hund sover bredvid henne i soffan.
Sju av tio tjänstemän väljer att vobba ibland, det vill säga jobba med full lön, samtidigt som de är hemma med sjukt barn.

7 av 10 tjänstemän väljer att vobba

Lagom inför ”vabruari”, den månad som toppar Försäkringskassans statistik över uttag av tillfällig föräldrapenning, har fackförbundet Unionen släppt sin årliga undersökning om våra vab-vanor.

Den nya Novus-undersökningen visar att sju av tio privatanställda tjänstemän väljer att vobba ibland, det vill säga jobba med bibehållen lön samtidigt som de är hemma med sjukt barn. Det är en ökning med åtta procentenheter på tre år. Under den tiden har andelen som uppger att de ofta eller alltid vobbar också ökat, från tre till fyra av tio.
– Det är viktigt för många privatanställda tjänstemän att kunna jobba hemifrån samtidigt som de tar hand om sitt sjuka barn. Ökat inflytande över den egna arbetstiden och bättre möjligheter att jobba hemifrån skulle underlätta för fler att få ett mer hållbart arbetsliv, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Men fyra av tio av dem som vobbar skulle helst slippa att göra det och mer än var tionde upplever att det är ett krav från arbetsgivaren att vobba.
Sju av tio tjänstemän vobbar för att hinna med sina arbetsuppgifter. Kvinnor anger den anledningen i ännu högre utsträckning, för dem är motsvarande siffra åtta av tio.
Drygt var tredje tjänsteman känner sig otillräcklig gentemot sitt barn när de vobbar.
– Vobbandet får inte bli en norm, utan barnets vårdbehov bör vara det som väger tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsplatsens behov. Där ser vi tyvärr att vobba för många går från att vara en möjlighet till att upplevas som ett tvång, och därför behöver mer göras för att få föräldravänligare arbetsplatser, säger Martin Linder.

Tre av fyra tjänstemän som har en partner försöker turas om med hen om att vara hemma när barnet är sjukt. Av dem som svarar att de oftare är hemma än partnern är flest kvinnor. Ekonomiska skäl är det vanligaste svaret på vad som avgör vem som är hemma, följt av arbetsbelastning och möjlighet att vara hemma.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord