7 av 10 tjänstemän väljer att vobba
Sju av tio tjänstemän väljer att vabba ibland, det vill säga jobba med full lön, samtid´ditt som de är hemma med sjukt barn.

7 av 10 tjänstemän väljer att vobba

Lagom inför ”vabruari”, den månad som toppar Försäkringskassans statistik över uttag av tillfällig föräldrapenning, har fackförbundet Unionen släppt sin årliga undersökning om våra vab-vanor.

Den nya Novus-undersökningen visar att sju av tio privatanställda tjänstemän väljer att vobba ibland, det vill säga jobba med bibehållen lön samtidigt som de är hemma med sjukt barn. Det är en ökning med åtta procentenheter på tre år. Under den tiden har andelen som uppger att de ofta eller alltid vobbar också ökat, från tre till fyra av tio.
– Det är viktigt för många privatanställda tjänstemän att kunna jobba hemifrån samtidigt som de tar hand om sitt sjuka barn. Ökat inflytande över den egna arbetstiden och bättre möjligheter att jobba hemifrån skulle underlätta för fler att få ett mer hållbart arbetsliv, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Men fyra av tio av dem som vobbar skulle helst slippa att göra det och mer än var tionde upplever att det är ett krav från arbetsgivaren att vobba.
Sju av tio tjänstemän vobbar för att hinna med sina arbetsuppgifter. Kvinnor anger den anledningen i ännu högre utsträckning, för dem är motsvarande siffra åtta av tio.
Drygt var tredje tjänsteman känner sig otillräcklig gentemot sitt barn när de vobbar.
– Vobbandet får inte bli en norm, utan barnets vårdbehov bör vara det som väger tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsplatsens behov. Där ser vi tyvärr att vobba för många går från att vara en möjlighet till att upplevas som ett tvång, och därför behöver mer göras för att få föräldravänligare arbetsplatser, säger Martin Linder.

Tre av fyra tjänstemän som har en partner försöker turas om med hen om att vara hemma när barnet är sjukt. Av dem som svarar att de oftare är hemma än partnern är flest kvinnor. Ekonomiska skäl är det vanligaste svaret på vad som avgör vem som är hemma, följt av arbetsbelastning och möjlighet att vara hemma.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

 

publicerad
25 januari 2017
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Vi är bra på långa ord. Och på att förklara dem. Läs mer i Finansliv #9, hos våra prenumeranter på fredag ⭐️
Nästa vecka är det dags för #finanslivsfrukost om #vettochetikett och det finns några platser kvar! Boka på Finansliv.se(länk i bio) ☕️
I nummer 8 av #finansliv tar vi ett stort grepp på #fintech 3.0 - ✅De överlevde boomen ✅Trenderna bankerna investerar i ✅Därför måste bolagen ändra inriktning Foto: @donkadoo
Den 19 november bjuder vi in till #finanslivsfrukost om vett och etikett i arbetslivet! ☕️Etikettexperten Annmarie Palm föreläser. Boka din plats nu! Länk i bion. #finansliv #vettochetikett
”Vad som är positivt? Här kanske man ska svara att man ska träffa nya kolleger och utbyta erfarenheter, men vet har tid med det??” —En av de tillfrågade i vår undersökning om aktivitetsbaserade kontor. Läs mer i nya Finansliv! #finans #finansbranschen #kontor #aktivitetsbaserat #aktivitetsbaseradarbetsplats
Sista chansen att anmäla sig! Snart är det dags för #finansloppet igen! På fredag är sista anmälningsdagen. Gå in på finansliv.se och boka din plats!
Följ @Finansliv på Instagram