7 av 10 tjänstemän väljer att vobba
Sju av tio tjänstemän väljer att vabba ibland, det vill säga jobba med full lön, samtid´ditt som de är hemma med sjukt barn.

7 av 10 tjänstemän väljer att vobba

Lagom inför ”vabruari”, den månad som toppar Försäkringskassans statistik över uttag av tillfällig föräldrapenning, har fackförbundet Unionen släppt sin årliga undersökning om våra vab-vanor.

Den nya Novus-undersökningen visar att sju av tio privatanställda tjänstemän väljer att vobba ibland, det vill säga jobba med bibehållen lön samtidigt som de är hemma med sjukt barn. Det är en ökning med åtta procentenheter på tre år. Under den tiden har andelen som uppger att de ofta eller alltid vobbar också ökat, från tre till fyra av tio.
– Det är viktigt för många privatanställda tjänstemän att kunna jobba hemifrån samtidigt som de tar hand om sitt sjuka barn. Ökat inflytande över den egna arbetstiden och bättre möjligheter att jobba hemifrån skulle underlätta för fler att få ett mer hållbart arbetsliv, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Men fyra av tio av dem som vobbar skulle helst slippa att göra det och mer än var tionde upplever att det är ett krav från arbetsgivaren att vobba.
Sju av tio tjänstemän vobbar för att hinna med sina arbetsuppgifter. Kvinnor anger den anledningen i ännu högre utsträckning, för dem är motsvarande siffra åtta av tio.
Drygt var tredje tjänsteman känner sig otillräcklig gentemot sitt barn när de vobbar.
– Vobbandet får inte bli en norm, utan barnets vårdbehov bör vara det som väger tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsplatsens behov. Där ser vi tyvärr att vobba för många går från att vara en möjlighet till att upplevas som ett tvång, och därför behöver mer göras för att få föräldravänligare arbetsplatser, säger Martin Linder.

Tre av fyra tjänstemän som har en partner försöker turas om med hen om att vara hemma när barnet är sjukt. Av dem som svarar att de oftare är hemma än partnern är flest kvinnor. Ekonomiska skäl är det vanligaste svaret på vad som avgör vem som är hemma, följt av arbetsbelastning och möjlighet att vara hemma.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

 

publicerad
25 januari 2017
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram