Striden om strejkrätt för flexpension fortsätter i höst
Striden i AD om strejkrätt för flexpension fortsätter i höst.

Striden om strejkrätt för flexpension fortsätter i höst

I våras stoppade AD den strejk som Unionen och Sveriges Ingenjörer varslat om. I höst kommer domstolen att ge ett slutgiltigt besked om rätten att strejka för högre pensionsavsättningar inom ITP-avtalet.

I våras var 10 000 fackmedlemmar beredda att lägga ned arbetet, då Unionen och Sveriges Ingenjörer tillsammans varslade om strejk. Men arbetsgivarna i Almega protesterade till Arbetsdomstolen, AD, som gick på deras linje och ansåg att det råder fredsplikt rörande pensionsfrågor i ITP-avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Men beslutet togs inte enhälligt, och AD kommer under hösten att göra en fullständig prövning om rätten att strejka för högre pensionsavsättningar inom ITP-avtalet.
Nyhetsbrevet Pensioner & förmåner har pratat med respektive sidas juridiska ombud i tvisten:
– Arbetstagarförbundens yttrande till AD ändrar inget. Vi vidhåller våra argument i det svar vi skickar till AD. Vad en arbetsgivare betalar in till pension omfattas av fredsplikt och det går inte att runda ITP–avtalet genom att klä dessa betalningar i nya ord som flexpension, säger Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega.
– Historiskt har det varit som Almega hävdar. Men ITP-avtalet täcker inte in alla pensionsfrågor. Deltidspension eller flexpension är en ny företeelse, som inte omfattas av ITP–avtalet. Det är en oreglerad intressefråga mellan parterna och därför råder inte fredsplikt, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Om arbetstagarsidan förlorar tvisten i AD, så funderar PTK på att säga upp ITP-avtalet med Svenskt Näringsliv från 2006, där skrivningarna om fredsplikt finns.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

publicerad
22 augusti 2016
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram