Gå direkt till textinnehållet
Striden i AD om strejkrätt för flexpension fortsätter i höst.
Striden i AD om strejkrätt för flexpension fortsätter i höst.

Striden om strejkrätt för flexpension fortsätter i höst

I våras stoppade AD den strejk som Unionen och Sveriges Ingenjörer varslat om. I höst kommer domstolen att ge ett slutgiltigt besked om rätten att strejka för högre pensionsavsättningar inom ITP-avtalet.

I våras var 10 000 fackmedlemmar beredda att lägga ned arbetet, då Unionen och Sveriges Ingenjörer tillsammans varslade om strejk. Men arbetsgivarna i Almega protesterade till Arbetsdomstolen, AD, som gick på deras linje och ansåg att det råder fredsplikt rörande pensionsfrågor i ITP-avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Men beslutet togs inte enhälligt, och AD kommer under hösten att göra en fullständig prövning om rätten att strejka för högre pensionsavsättningar inom ITP-avtalet.
Nyhetsbrevet Pensioner & förmåner har pratat med respektive sidas juridiska ombud i tvisten:
– Arbetstagarförbundens yttrande till AD ändrar inget. Vi vidhåller våra argument i det svar vi skickar till AD. Vad en arbetsgivare betalar in till pension omfattas av fredsplikt och det går inte att runda ITP–avtalet genom att klä dessa betalningar i nya ord som flexpension, säger Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega.
– Historiskt har det varit som Almega hävdar. Men ITP-avtalet täcker inte in alla pensionsfrågor. Deltidspension eller flexpension är en ny företeelse, som inte omfattas av ITP–avtalet. Det är en oreglerad intressefråga mellan parterna och därför råder inte fredsplikt, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Om arbetstagarsidan förlorar tvisten i AD, så funderar PTK på att säga upp ITP-avtalet med Svenskt Näringsliv från 2006, där skrivningarna om fredsplikt finns.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord