Gå direkt till textinnehållet
Henrik Cronier, Finansförbundet. Foto: Alexander Donka

»Ingen absolut rätt att drogtesta personal«

Får arbetsgivare drogtesta personal? Finansförbundets förbunds­jurist Henrik Cronier reder ut vad som gäller.

Avanza drogtestade tidigare i höstas sin personal efter att ha hittat spår av droger på bankens huvudkontor.

Enligt Avanzas vd Rikard Josefson finns en alkohol- och drogpolicy i anställningsavtalen som ger Avanza rätt att testa personalen. Att vägra kan därför få konsekvenser.  Men får arbetsgivare drogtesta personal?

– Det är svårt att hävda att arbetsgivaren har en absolut rätt att slumpvis drogtesta de anställda. Den anställde kan alltid vägra. Bryter den anställde mot skyldigheterna enligt anställningsavtalet kan det resultera i arbetsrättsliga konsekvenser och ytterst i att den anställde får sluta sin anställning. Att det skulle finnas misstanke om missbruk är givetvis en anledning som gör det mer angeläget för arbetsgivaren att få testa sin personal.

På Avanza finns en policy som säger att arbetsgivaren kan utföra drogtester, räcker det?

– Det finns inga lagar eller kollektivavtal inom finansbranschen som reglerar frågan att en anställd måste ställa upp. Däremot kan det förekomma regler i anställningsavtal, personalhandbok eller policy. Är policyn framtagen tillsammans med facket får reglerna större tyngd än om den är ensidigt utformad av arbetsgivaren.

– Ytterst avgörs skyldigheten att ställa upp vid en rättslig prövning. Frågan har varit uppe i Arbetsdomstolen vid flera tillfällen. Arbetsgivarens intresse av att testa, i vart fall för droger, har ofta vägt tyngre än den anställdes personliga integritet.

Hur bör arbetsgivare hantera en anställd som misstänks använda droger/alkohol på jobbet?

– Att droger och alkohol inte ska förekomma på arbetsplatser är nog de flesta överens om. Det är alltid bra att ha en korrekt och uppdaterad drogpolicy som även tar upp vad som gäller vid drogtester. Det bör också finnas riktlinjer om hur man ska hantera frågan om någon testas positivt. Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för rehabilitering och ska ha beredskap att ta hand om de fall som uppstår.

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika