Ingen arbetsskada på väg till hunddagis
Foto: Istock

Ingen arbetsskada på väg till hunddagis

På jobbet Susann Forsell ramlade när hon skulle lämna hunden på hunddagis på väg till jobbet på Handelsbanken. Ingen arbetsskada, anser Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.

En morgon för tre år sedan var Susann Forsell som vanligt på väg till jobbet på Handelsbanken i Malmö. Först skulle hon lämna sin hund på hunddagis, som hon gör varje morgon. På väg till busshållplatsen blir hunden plötsligt attackerad av en annan hund. Susann Forsell lyfter upp sin hund i ett försök att få undan den, men vrider sig fel och trillar baklänges. Hon landar illa på ryggen.

– Jag kände direkt att det här gick väldigt fel, säger Susann Forsell.

På sjukhuset konstaterar läkarna att Susann har brutit en ryggkota och fått en kompression mellan två kotor.

– Jag hade tur. Om benflisan från ryggbrottet hade flyttat sig åt andra hållet hade jag kunnat bli förlamad.

Susann har väldigt ont. Hon sjukskrivs först i två veckor. Men när hon kommer tillbaka på jobbet som banktjänsteman går det bara ett par dagar innan smärtan åter­igen blir outhärdlig. Hon skickas till företagshälsovården som sjukskriver henne igen, den här gången i fyra månader.

– Mitt i allt detta fyllde jag i en massa papper till olika försäkringsbolag. Jag fick ersättning från min gruppförsäkring, min privata försäkring och min mans försäkring. Men från AFA Försäkring fick jag avslag.

Susann Forsell. Foto: Privat

AFA Försäkring ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter och är det försäkringsbolag som betalar ut ersättning för bland annat arbetsskador. Även olyckor som sker på väg till eller från arbetet klassas som arbetsskador. Men AFA ansåg att Susann Forsell hade avvikit från sin väg till jobbet eftersom hon först skulle lämna hunden på hunddagis.

Skiljenämnd

En skiljenämnd avgör rättstvister mellan parter privat, istället för i domstol. En skiljedom är inte offentlig och kan inte överklagas.

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar ägs av arbetsmarknadens parter och avgör tvister om arbetsmarknadsförsäkringar, bland annat trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Hon begärde omprövning men fick avslag igen. Då bestämde sig Susann Forsell för att vända sig till Finansförbundet, som överklagade ärendet till Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.

– Det fanns bra argument och vi bedömde att vi hade en chans att vinna. Alla var överens om hur skadan hade skett, det handlade bara om ifall det var en godtagbar avvikelse eller inte från den direkta färdvägen till jobbet, säger Viktor Källqvist, biträdande förhandlingschef på Finansförbundet.

Föräldrar som lämnar sina barn på förskolan på väg till jobbet har nämligen rätt att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen om det sker en olycka, även om de har avvikit från den direkta vägen till jobbet. Det visar tidigare väg­ledande domar.

Alla var överens om hur skadan hade skett, det handlade bara om ifall det var en godtagbar avvikelse.

Men när det gäller hundägare på väg till hunddagis finns inga sådana domar. Frågan har prövats en gång i kammarrätten, men eftersom den domen aldrig överklagades till högre instans anses den inte vara vägledande.

– Det handlar om ifall det är en nödvändig förberedelse för arbetsdagen eller inte. Vi menar att i Susanns och i många andra hundägares fall är det nödvändigt att lämna hunden på hunddagis. Om man lämnar den hemma begår man ett brott, eftersom hundar inte får vara utan uppsikt i mer än sex timmar, säger Viktor Källqvist.

Det handlar om ifall det är en nödvändig förberedelse för arbetsdagen eller inte.

Men Skiljenämnden valde att gå på AFA Försäkrings linje och avslog Susann Forsells talan. Att lämna hund på hunddagis går inte att jämställa med att lämna barn på förskola, skriver nämnden i domen. Skadan kan därför inte anses ha uppstått på väg till jobbet, enligt nämnden.

– Att de dömde som de gjorde var inte så förvånande, vi misstänkte att domstolen skulle vara restriktiv. Men i domskälen tar man inte ställning till om det är en nödvändig förberedelse att lämna hunden på dagis, man pratar bara om att en hund inte är att jämställa med ett barn. Den stora frågan är ju, ska hundägare vara försäkrade på sin väg till arbetet eller inte? Enligt den här domen är de inte det, säger Viktor Källqvist.

En dom i skiljenämnd är inte offentlig, och har därför inte samma tyngd som om fallet prövats i domstol. Men Viktor Källqvist tror ändå att Susann Forsells fall kommer att bli vägledande.

– Skulle någon överklaga ett liknande beslut till AFA Försäkring så kommer antagligen AFA att hänvisa till den här domen.

Susann Forsell var förberedd på avslaget, men är ändå tacksam över den hjälp hon fått från Finansförbundet. Hon är besviken på domen.

– Det är klart man är besviken. Det är inte pengarna jag är ute efter, jag vill bara att min skada ska bli klassad som en arbetsskada. Jag har ständig smärta och är rädd att jag inte kommer kunna jobba fullt ut resten av arbets­livet.

publicerad
12 juni 2018

Relaterad läsning

Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram