Jag får ont i nacken av att jobba hemma

Jag får ont i nacken av att jobba hemma

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Jag har fått väldigt ont i rygg och nacke av att jobba hemma, eftersom jag sitter dåligt. Har jag rätt att få stol, skrivbord och skärm betald av min arbetsgivare, vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljön?

Henrik Cronier: Arbetsgivaren har fullt arbetsmiljöansvar oavsett var och när arbetet utförs. Ansvaret innebär att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Vid distansarbete betonar arbetsmiljöverket att arbetsmiljön är en fråga som måste ske i dialog mellan arbetsgivaren och den anställde. Av naturliga skäl har arbetsgivaren svårare att kontrollera arbetsmiljön i  den anställdes hem. Det ställs därför större krav på dialog för att uppnå goda arbetsförhållanden. Det är alltså viktigt att du pratar med din chef om din arbetsmiljö och dina besvär.

Vilka krav du kan ställa på din arbetsgivare vid hemarbete i fråga om tillhandahållande av möbler och utrustning beror på omständigheterna. Är det arbetsgivaren som förväntar sig att du ska arbeta hemifrån har du större rätt att kräva resurser än om hemarbete sker på ditt initiativ som anställd. Även omfattningen och varaktigheten kan ha betydelse. Det viktiga är att genom dialog försöka hitta lösningar som passar båda parter. Det kan också finnas lokala kollektivavtal och företagspolicys om vad som gäller vid distans/hemarbete. Om du är en av de många anställda som uppmanats av arbetsgivaren att arbeta hemifrån kan du ställa krav på att arbetsgivaren betalar för, eller på annat sätt tillhandahåller rätt utrustning för att du ska kunna utföra arbetet hemifrån.

Prata med någon förtroendevald på din arbetsplats så kan du få ytterligare hjälp med att komma tillrätta med din arbetsmiljö och besvär.

(Svaret gavs i oktober 2020)

publicerad
22 oktober 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram