Gå direkt till textinnehållet

Jag får ont i nacken av att jobba hemma

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Jag har fått väldigt ont i rygg och nacke av att jobba hemma, eftersom jag sitter dåligt. Har jag rätt att få stol, skrivbord och skärm betald av min arbetsgivare, vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljön?

Henrik Cronier: Arbetsgivaren har fullt arbetsmiljöansvar oavsett var och när arbetet utförs. Ansvaret innebär att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Få svar på din fråga

Undrar du något om vad som gäller i Finansförbundets avtal?
Mejla din fråga till
redaktion@finansliv.se

Vid distansarbete betonar arbetsmiljöverket att arbetsmiljön är en fråga som måste ske i dialog mellan arbetsgivaren och den anställde. Av naturliga skäl har arbetsgivaren svårare att kontrollera arbetsmiljön i  den anställdes hem. Det ställs därför större krav på dialog för att uppnå goda arbetsförhållanden. Det är alltså viktigt att du pratar med din chef om din arbetsmiljö och dina besvär.

Vilka krav du kan ställa på din arbetsgivare vid hemarbete i fråga om tillhandahållande av möbler och utrustning beror på omständigheterna. Är det arbetsgivaren som förväntar sig att du ska arbeta hemifrån har du större rätt att kräva resurser än om hemarbete sker på ditt initiativ som anställd. Även omfattningen och varaktigheten kan ha betydelse. Det viktiga är att genom dialog försöka hitta lösningar som passar båda parter. Det kan också finnas lokala kollektivavtal och företagspolicyer om vad som gäller vid distans eller hemarbete. Om du är en av de många anställda som uppmanats av arbetsgivaren att arbeta hemifrån kan du ställa krav på att arbetsgivaren betalar för, eller på annat sätt tillhandahåller rätt utrustning för att du ska kunna utföra arbetet hemifrån.

Prata med någon förtroendevald på din arbetsplats så kan du få ytterligare hjälp med att komma tillrätta med din arbetsmiljö och besvär.

Svaret gavs i oktober 2020.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord