Gå direkt till textinnehållet

Vems ansvar är den dåliga luften?

FRÅGOR OCH SVAR Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Jag tycker ofta luften på vårt kontor är dålig, framför allt nu när det blivit lite kallare. Är det skyddsom­budet jag ska snacka med, eller? Tänker mig att man har mer organiserad koll på inomhusmiljön i industrisammanhang, men vi kontorsråttor måste ju också andas hela dagarna.

Henrik Cronier svarar:
Att ha en god arbetsmiljö är något av det viktigaste som finns på en arbetsplats. Den fysiska och psykiska arbetsmiljön är lika viktig. Olika arbetsförhållanden innebär olika risker. Oavsett viken arbetsmiljö man befinner sig i som anställd ska arbets­miljön vara bra och arbets­givaren ska följa de regelverk som finns. Regelverken är av olika slag och utgörs bland annat av lagar, föreskrifter och kollektivavtal.

Få svar på din fråga

Undrar du något om vad som gäller i Finansförbundets avtal?
Mejla din fråga till
redaktion@finansliv.se

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att regelverken efterlevs och att arbetsmiljön är bra. På det flesta arbetsplatser sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud, skyddskommitté och förtroendevalda som bevakar de anställdas intresse.

Upplever man att arbetsmiljön inte är bra, som i ditt fall med dålig luft, ska man i första hand ta upp det med sin chef eller skyddsombudet på arbetsplatsen. Det får då utredas varför luften är dålig och vilka åtgärder som ska sättas in för att arbetsmiljön ska bli bra.

Svaret gavs i december 2022.