Gå direkt till textinnehållet
Åsa Nilsson Billme, Nordea. Foto: Ylva Sundgren.

»Jag halkade verkligen in i den här branschen«

Min karriär Nordeas mångfaldschef Åsa Nilsson Billme vill att mångfaldsfrågorna ska vara ledande i allt banken gör.

Intresset började på hemma­plan. I hemmet i Dalarna pratade familjen ofta om politik, jämlikhet och andra samhällsfrågor.

Så småningom började Åsa Nilsson Billme, i dag mångfaldschef på Nordea, att engagera sig i Röda Korsets Ungdomsförbund. Först som aktiv medlem, sedan som ledare och därefter som ledamot i distriktsrådet och i det centrala rådet.

– Det var där intresset för mångfald, inkludering och mänskliga rättigheter grundlades på riktigt, säger hon.

Åsa Nilsson Billme beskriver sin yrkesbana som lång och brokig. Hon har jobbat i en mängd olika branscher och på sin CV har hon runt 30 arbetsgivare och projekt, bland annat tack vare sin tid som egenföretagare. Att göra karriär har aldrig varit det viktiga, anser hon. I stället har nyfikenheten, viljan att testa nya saker och möjligheten att påverka fått styra nästa steg. Mångfald och inkludering har dock alltid varit den röda tråden.

På de arbetsplatser där vi inkluderade och uppskattade varandras olika bakgrunder, egenskaper och kompetenser, där blev vi också bättre.

– När jag bestämde mig för att börja jobba fullt ut med detta var jag övertygad om att området kommer att växa. Det var långt ifrån alla i min omgivning som höll med om det. Det var fortfarande mycket i sin linda, men i dag är jag väldigt glad att jag tog det klivet, säger hon och fortsätter.

– Jag kunde se det så tydligt. På de arbetsplatser där vi inkluderade och uppskattade varandras olika bakgrunder, egenskaper och kompetenser, där blev vi också bättre.

– Jag är övertygad att mångfald och inkludering är nyckeln till en hållbar framtid, både för företag och samhället, säger Åsa Nilsson Billme.

Åsa Nilsson Billme, Nordea. Foto: Ylva Sundgren.

För fyra år sedan fick hon sitt första bankjobb. Nordea var på väg att starta ett pilotprojekt med fokus på mångfald och inkludering och i den mallen passade Åsa Nilsson Billmes bakgrund in perfekt. Tanken var att hon skulle driva projektet under ett år, men hon fick snart förfrågan att förlänga. Innan dess hade hon inte haft en tanke att jobba på bank.

– Jag halkade verkligen in i den här branschen. Mitt område är mångfald och inkludering, bank är det andra här som kan, säger hon med ett skratt.

Åsa Nilsson Billme jobbar i dag som mångfaldschef, vilket innebär att hon har ansvar för att inkludera mångfalds- och inkluderingsperspektiven i alla processer.

Mitt område är mångfald och inkludering, bank är det andra här som kan.

Det handlar exempelvis om att jobba för könsbalans på alla nivåer, att säkerställa jämlika och inkluderande rekryteringsprocesser, att starta och stötta aktiviteter med olika fokus och att motverka risker för diskriminering. Hon jobbar också med bankens policyer, utbildningar och verktyg kopplat till området.

Åsa Nilsson Billme påpekar ödmjukt att hon inte gör jobbet ensam.

– Det här är ett lagarbete där jag är spindeln i nätet, en mellanhand som håller ihop delarna.

Enligt Åsa Nilsson Billme är mångfaldsarbetet nu prioriterat i bankens alla affärsområden och har uppbackning från både högsta ledningen och styrelsen. Samtidigt anser hon att banken har »lång väg kvar att gå« och att det finns »förbättringspotential precis överallt«.

Åsa Nilsson Billme, Nordea.

– Att arbeta med mångfald och inkludering innebär en sådan otrolig bredd. När man har börjat gräva dyker det hela tiden upp nya perspektiv. Jag tror inte det finns något stopp, utan det här är ett arbete som ständigt måste pågå, säger hon.

Vad är viktigast för att du ska lyckas i ditt jobb? 

– Att det är helt självklart att arbetet är kopplat till hela affärsutvecklingen där mångfald och inkludering är inbakat i allt vi gör och inte ligger som ett sidospår.

Under 2018 tilldelades Åsa Nilsson Billme Anna-priset som är Finansförbundets och BAO:s mångfald- och jämställdhetspris. Hon säger att hon »blev stolt som en kyrktupp«, men påpekar än en gång att priset är ett lagarbete.

– Det var vårt pris och vi tog emot det tillsammans. Men det är klart att det är oerhört kul att få den typen av uppmärksamhet. Jag blev barnsligt glad, säger hon.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord