Gå direkt till textinnehållet
Foto: Oskar Omne

»Jag har gått på lite smällar«

Min karriär Bo Bengtsson är en av kreatörerna­ bakom bygget av Sparbanken Skåne. I år är hans 20:e år som sparbanks-vd. »Jag vill lämna över något bättre än vad jag tog över«. säger han.

Ekonomiintresset hemifrån banade väg för Bo Bengtssons resa in i finansbranschen. Som 13-åring köpte han sina första aktier, ett intresse som följde med in på gymnasiet och sedan vidare till ekonomlinjen på Kristianstad Högskola. Efter studierna fick han sitt första jobb på Kristianstad Sparbank med fokus på budget, bokslut och redovisning. Det blev en start som var allt annat än lugn för den nyexaminerade ekonomen.

– Det var tidigt 90-tal och fastighetskrisen hade precis brutit ut. Jag fick direkt en inblick i företagens kreditförluster och de problem som krisen förde med sig, säger Bo Bengtsson.

Bo Bengtssons karriärtips

• Påtala gärna problem, men föreslå också en lösning.

• Våga erkänn när något går fel, och sedan pröva nytt.

• Skjut inte på problem, utan lär dig att värdera och hantera dem när de kommer.

När det värsta ovädret blåst förbi landade han ett par år på Ikano Bank, hans hittills enda jobb utanför sparbanksvärlden, där han blev ansvarig för marknadsföring, försäljning och redovisning.

Vid 33 vände han tillbaka till hemorten och Kristianstad Sparbank, men den här gången som bankens nye vd. IT-sektorn boomade och den nya tekniken hade redan börjat röra om ordentligt i branschen, något som talade till den unge och relativt oprövade Bo Bengtssons fördel.

– Jag var den ende av kandidaterna som pratade om framtiden. De andra pratade mest om vad de hade gjort, säger han med ett skratt.

Den första uppgiften var att lära sig att leda en ledningsgrupp vilket inte alltid var så enkelt då majoriteten var en till två generationer äldre. Det gällde delvis att vinna respekt, men också att ha förmågan att lyssna och vara ödmjuk inför att det fanns mycket kvar att lära sig. Bo Bengtsson begick flera misstag som med facit i hand hade kunnat undvikas.

Bo Bengtsson, vd Sparbanken Skåne.
Foto: Oskar Omne

– Jag har varit med om kriser och gått på lite smällar, och det lär man sig av. Jag har blivit mer riskavert med åren.

Några år senare köpte sparbanken Swedbankkontoret i Hässleholm/Osby och antog då namnet Sparbanken 1826. Samgåendet var fortfarande färskt när finanskrisen kom. Balansräkningen pressades och krävde att banken visade vinst. En skapligt solid balansräkning och en i grunden lönsam affär var enligt Bo Bengtsson avgörande för att banken kunde ta sig ur krisen.

– Först måste du ha en lönsam bank, därefter kan du fokusera på att få riktigt motiverade medarbetare och efter det kommer kundnöjdheten. Det är inte långsiktigt att göra tvärtom. Det går att uppnå kundnöjdhet, men om affären i grunden inte är lönsam så är affären inte heller långsiktig, säger han.

Sommaren 2014 påbörjades ett nytt bankbygge i sparbanksvärlden då Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och en del av kontorsrörelsen i Sparbanken Öresund slogs ihop och bildade Sparbanken Skåne. I dag har sparbanken runt 500 anställda, 26 kontor och är en av de nio systemviktiga bankerna i landet, enligt Riksgälden.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Bo Bengtsson var en av kreatörerna bakom samgåendet och är nu vd i banken. Fokus de första åren har legat på att föra samman de olika företagskulturerna, personalen och IT-systemen. Enligt Bo Bengtsson börjar processerna sitta, men han påpekar samtidigt att kundnöjdheten behöver bli bättre.

– Vi ligger ungefär som branschsnittet i kundnöjdhet. Där har vi en utmaning att förklara vårt erbjudande.

I år fyller Bo Bengtsson 53 och är inne på sitt tjugonde år som sparbanks-vd och han säger sig vara »fullständigt övertygad« att han kommer stanna kvar i finansbranschen karriären ut.

– Det har varit så roligt att få vara med och förändra sparbanksrörelsen. Jag ser på uppdraget som att förvalta en gård. Jag vill lämna över något bättre än vad jag tog över, säger han.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord