Gå direkt till textinnehållet
Foto: Tor Johnsson

»Jag vill förändra världen«

Min karriär En finansaktivist. Så beskriver sig Martin Björgell. »När min generation kommer in på ledande befattningar så kommer vi ha chefer som inte ställer upp på affärsmodeller som inte är i linje med Parisavtalet.«

Martin Björgell hade som ung inga tankar att jobba på bank. I stället ville han liksom flera i släkten bli läkare och på gymnasiet pluggade han med inriktning medicin, kemi och biologi. Innan universitets­studierna tog han en paus och testade på arbetslivet på en nyöppnad Ica-butik som säkerhetssamordnare.

– Det var roligt, jag fick vara med och påverka och även sitta med på en del ledningsmöten. Det gjorde i sin tur att jag fick upp intresset för ekonomi och ekonomi­styrning, säger Martin Björgell som efter det sadlade om till civilekonom.

Parallellt hade han tidigt engagerat sig inom civilsamhället. Bland annat inom Scouterna där han som 20-åring valdes in i den nationella styrelsen för att några år senare bli vald till ordförande.

– Det gjorde att jag som ung fick ganska stora ledarroller, både chefsroller och inom ledarskap i civilsamhället som jag har kunnat använda som erfarenheter i arbetslivet, säger han.

Första jobbet i finansbranschen kom genom ett stipendium från Stiftelsen Ungt Ledarskap. Handelsbanken var en av stiftelsens huvudpartners som vid stipendieutdelningen frågade om han var intresserad av ett jobb på banken.

– Min första tanke var att bank inte var för mig. Min tidigare upplevelse av banker var att de inte hade ett så tydligt fokus på värderingsdrivet ledarskap. Men Handelsbanken pratade mycket om sin samhällsroll och om respekt för människor och värderingar. Det kändes rätt i magen.

Bär armbindel för jämställdhet och mångfald. »Jämställdhet och mångfald är en strukturell fråga. Så länge stora grupper, som kvinnor, hbtqi-personer och de med internationell bakgrund är underrepresenterade i ledningsgrupper och styrelser i finansbranschen har vi som ledare ett ansvar att förändra strukturer och normer. Att bära kaptensbindeln för förändring helt enkelt.« Foto: Tor Johnsson

Det hela ledde till ett sommarvikariat i Stockholm och när sommaren var slut frågade kontorschefen om han ville fortsätta. Martin Björgell kom med ett motkrav.

– Jag var tydlig med att med den erfarenhet som jag hade byggt upp i scoutrörelsen så såg jag framför mig en tydligt utstakad väg att bli en ledare i banken.

Med det sagt fick han en plats i bankens individuella utvecklingsprogram, vilket innebar att han under ett år fick lära sig både privat- och företagsrådgivning. Därefter sökte han chefsjobb internt och 2013 fick han sin första roll som privatmarknadschef på Handelsbanken Sundbyberg. Han var både ung och hade begränsad erfarenhet, men att vara chef innebär inte alltid att kunna mest, menar Martin Björgell.

– Jag hade själv knappt hunnit bevilja några bolån innan jag blev ansvarig för det. Samtidigt förväntade jag mig inte att ses som auktoritet eller den som kunde mest, däremot att vara duktig på ledarskap, att leda ett team och sätta mål och riktning, säger han och påpekar att skillnaderna mellan att leda scouter i skog och mark och anställda på ett kontor ibland inte är så stora som man kan tro.

Min insikt är att man som ledare måste vara genuint intresserad av andra och vilja vara med och utveckla människor och verksamheten till det bättre.

– Ibland är vi glada, ibland behöver vi stöd och ibland behöver vi någon som pushar oss framåt. Min insikt är att man som ledare måste vara genuint intresserad av andra och vilja vara med och utveckla människor och verksamheten till det bättre.

Martin Björgells karriärtips

• Var tydlig. Fundera på vad du vill åstadkomma och vad du kan bidra med och var tydlig med att berätta det för din arbetsgivare. Ingen kan i förväg veta vad du vill göra och kommer inte ge en befordrad tjänst eller andra arbetsuppgifter om du själv inte visar vad du kan uträtta.

• Gör först och fråga sen. Har du en idé eller kunskap som kan förbättra verksamheten eller göra ditt arbete bättre – kör!

Tre år senare kom en öppning som kontorschef på grannkontoret i Solna Strand. Martin Björgell som hade god lokalkännedom om marknaden sökte och fick jobbet.

– Som kontorschef är man vd för Handelsbanken på sin lokala marknad. Det finns en väldigt tydlig förväntansbild att ta ansvar, utveckla verksamheten och medarbetarna och att vara framåtlutad. Det gillade jag.

I fjol lämnade Martin Björgell de dagliga kundkontakterna för en ny roll som produktchef på Handelsbanken Liv. Pensionsmarknadens fokus att skapa mervärde för spararna och möjligheten att kunna välja sin chef var några saker som lockade. Men det viktigaste handlade om att kunna påverka riktningen mot en hållbar omställning i banken.

Jag vill förändra världen, det är min stora drivkraft och det jag har fått med från Scouterna.

– Jag vill förändra världen, det är min stora drivkraft och det jag har fått med från Scouterna. Då gick det inte låta bli att söka den här tjänsten. Min ambition är att Handelsbanken Liv ska vara världsledande i schyssta produkter som tar stort hållbarhetsansvar. Utvecklingen går i rätt riktning, men det finns fortfarande mycket kvar att göra där branschen måste ta ett större ansvar.