Gå direkt till textinnehållet
Helena Giertta, chefredaktör och ansvarig utgivare Finansliv.Foto: Tor Johnsson

Jobba hemma av rätt anledning

Ledare »Om man tycker att det är mer effektivt att jobba hemma för att arbetsplatsen inte är bra – ja då är det en annan sak.«

Det är fantastiskt att man kan ta med sig jobbet hem. Den frihet och den flexibilitet det ger är härligt.

Finanslivs enkät visar tydligt att de flesta vill kunna jobba hemma ibland.

En tredjedel av de som jobbar i finansbranschen arbetar ibland på distans, 60 procent av cheferna gör det. De flesta tycker att det är mer effektivt att jobba hemma och att det är skönt att kunna styra sin egen tid.

Men allt är inte frid och fröjd, det finns också något oroande i resultatet.  Vad menar man med att det är mer effektivt?

Men allt är inte frid och fröjd, det finns också något oroande i resultatet.  Vad menar man med att det är mer effektivt? Om det syftar på att man kan passa läkartid eller hantverkare och ändå jobba, att man sparar in restid, eller kan förskjuta arbetstiden så att man också kan gå på en köruppvisning med barnen – ja då är det förstås bara fine.

Men om man tycker att det är mer effektivt att jobba hemma för att arbetsplatsen inte är bra – ja då är det en annan sak. En relativt stor grupp menar att de jobbar hemma för att de inte kan koncentrera sig när de är på jobbet.

Att ha en arbetsplats som är bra är naturligtvis a och o för att man ska kunna sköta sitt jobb. Flexibiliteten av att kunna jobba hemma ibland, får inte leda till att arbetsgivarna struntar i arbetsmiljön.

Forskning har också kunnat visa att personer som jobbar mycket på distans, flera gånger i veckan, känner sig tröttare och mer stressade än andra. Och distansjobb passar inte heller alla. Inom finansbranschen är det få som kan sitta på kafé eller andra lokaler på stan när de jobbar på distans. Distansjobb betyder oftast jobba hemma. Jag förstår att det kan bli stressande att se allt man inte hunnit göra i hemmet, dammsuga, förbereda mat eller vad det kan vara.

Nyckeln till ett bra distansarbete är att det är frivilligt, ger positiva resultat och att det inte sker allt för ofta. Vi behöver också träffa våra arbetskamrater. Att distansarbete kommer att bli allt vanligare är väl självklart, digitaliseringen är en god hjälp i detta. Men låt inte denna positiva trend förstöras av försämrad arbetsmiljö.

***

Lönestatistiken för 2019 visar inte den utjämning mellan könen som många hoppats på. Den genomsnittliga höjningen hamnade på 4,4 procent. Men kvinnornas löner ökade mindre än männens. Visserligen bara 0,1 procentenheter mindre, men tillräckligt för att konstatera att det trots projekt och mycket arbete går bakåt för jämställda löner.

Arbetsgivarorganisationen BAO tycker trots det inte att arbetet i Lika lön-projektet går för långsamt. På strukturell nivå har det ändå skett något, menar de. Det må vara sant, men statistiken talar ändå sitt tydliga språk. Kvinnors löner kommer inte att kunna bli jämställda om inte löneökningar för kvinnor blir större än de för män.

Det är faktiskt pinsamt att förändringen sker så långsamt och för 2019 till och med går bakåt. Under hösten kunde vi också konstatera att det går bakåt för jämställdheten när det gäller representation i styrelser och ledningsgrupper.

Nya tag och nya idéer krävs för att komma framåt med jämställdheten
i finansbranschen.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord