Gå direkt till textinnehållet

Karriärintervjun: Närvaro A och O i chefskapet för Julie Chatterjee

Julie Chatterjee fick sitt första chefsjobb vid 29. I dag, tio år senare, är hon vd på OKQ8 Bank som har 30 anställda.

Julie Chatterjee

Julie Chatterjee är civilingenjör i grunden och vd på OKQ8 Bank i Sverige samt Scandinavian Head of Credit & Car service.

Julie Chatterjees fem råd för en snabb karriärresa:

1. Arbeta hårt.
2. Visa vilja att gå vidare.
3. Nätverka, se till att synas.
4. Ha en plan, en vision för din karriär.
5. Skaffa dig självinsikt. Genom att vara förändringsbenägen och reflektera över med- och motgångar lär du dig så att du kommer vidare.

På sitt första chefsjobb hade Julie Chatterjee hand om konceptutveckling av tjänsterna på OKQ8:s bensinstationer. Utan tidigare chefserfarenhet fick hon personalansvar för tre mellanchefer och tio anställda. Tjänster var biltvätt, hyrbilar, släp och verkstadstjänster och hennes anställda var experter på området. Samtidigt ingick hon, som ensam kvinna, i divisionsledningen för detaljhandel.
– Det jag tillförde var kundfokus, det ska vara väldigt enkelt för kunderna att använda våra tjänster. Till exempel är det inte enkelt för alla kunder att själv köra uppför en lyft i en av våra tvätta-själv-hallar, säger Julie Chatterjee.

Alla på enheten var otroligt välkomnande. Och ja, förmodligen hade hon lite hjälp av sin ingenjörsexamen från KTH för att få respekt i jobbet, tror hon. Hon backade ju inte för de tekniska delarna. Men chefsrollen handlar mest om helt andra saker, anser hon.
– Egentligen mycket om psykologi, och empati, att man känner för människor. Att kunna leda olika typer av människor, på olika sätt, är viktigt. Den största överraskningen med att bli chef var att chefskapet jobbar man med varje dag. Att dagligen tänka på att visa vägen, samla och leda är grunden, annars kan det snabbt bli oroligt. Närvaro är A och O.

I dag är Julie Chatterjee 39 år och vd på OKQ8 Bank i Sverige samt Scandinavian Head of Credit & Car service. I Sverige finns drygt 700 OKQ8-stationer och här på huvudkontoret vid Norrtull i Stockholm –  där tät biltrafik dundrar fram utanför – arbetar runt 200 anställda.

Julie Chatterjee började i företaget 2003. Då fick hon en av två traineeplatser i konkurrens med 1 200 sökande, efter flera intervjuomgångar och tester. Än i dag är hon glad över den chansen.
– Det var fantastiskt! Under ett år och åtta månader fick vi inblick i allt från finans och affärsanalys till logistikplanering och kundservice. Jag lärde mig hela koncernens verksamhet och struktur. Bäst var möjligheten att snabbt hitta vad jag tyckte var roligt och vad jag var bra på.

Det stora kontaktnätet hon skaffade sig under traineetiden är förstås en tillgång i karriärbygget. Då hade hon en mentor, men efteråt har det inte varit formaliserat.
– Men sedan den tiden känner jag folk som jag ser som mentorer och som jag vet att jag alltid kan gå till, säger hon.
Första jobbet var som strategisk projektledare på finansavdelningen, där hon bland annat arbetade med bankansökan till Finansinspektionen för att starta OKQ8 Bank. I dag är cirkeln alltså sluten.

– Jag brukar säga att jag är ansvarig för banken. Banken är del i en större enhet som ska stötta OKQ8:s erbjudande i Skandinavien. Det är ett stort ansvar. Både mot Finansinspektionen som jag blivit ledningsprövad av, och av OKQ8 Scandinavians direktion.
Julie Chatterjee har hela tiden öppet visat att hon vill klättra i karriären.
– Man måste se till att finnas på högre chefers radar. Naturligtvis handlar det också om prestation, men som chef ser jag nu hur svårt det kan vara att detektera människors vilja. Att visa vilja är bara positivt. Sedan har jag haft fantastiska chefer här på OKQ8 som stöttat mig.

I framtiden vill hon jobba på en högre strategisk nivå, och absolut med ledarskap och utveckling. Men kortsiktigt handlar det nu om att leverera, hon är inne på år två av sin treårsplan.
– OKQ8 Scandinavia vill vara en möjliggörare för människors rörelse, och nu diskuterar vi vart företaget ska ta vägen den dagen drivmedlet försvinner. Vi tittar på scenarier 20 år framåt i tiden och hur vi på banken kan vara med och stötta, berättar Julie Chatterjee engagerat.

Text: BrittMari Lantto
Foto: Oskar Omne

»Nu är vi i den tid på året som jag gillar allra bäst. Visserligen är det i min del av landet för det mesta grått och kallt utan snö på backen, men det är ljus i alla fönster och snart kommer kanske ändå snön och ger ännu mer ljus«, skriver Helena Giertta.
Läs Helenas Gierttas ledare

FINANSFÖRBUNDETS KRÖNIKA: »Målet är ett ännu starkare förbund«

»En hållbar förändring i finansbranschen – det är Finansförbundets verksamhetsinriktning för de kommande tre åren.«
Läs krönikan