Gå direkt till textinnehållet
Human resource concept, Robotic claw pick businessman from a group, VECTOR, EPS10

Kunnig och ambitiös? Läs vilka egenskaper chefen egentligen letar efter

Ansvarstagande är den viktigaste egenskapen hos en medarbetare, anser tre av fyra chefer. Näst viktigast är att den anställda är rak i kommunikationen – det anger nästan hälften av cheferna som en av de viktigaste egenskaperna.

Det visar senaste undersökningen från arbetslivspanelen Manpower Work Life, där nästan 4 300 personer svarat på frågor om egenskaper på arbetsplatsen.

Ansvarstagande hamnar högst upp även när medarbetarna får lista vilka egenskaper de tror att arbetsgivare i deras bransch värdesätter mest. Däremot hamnar ”rak i kommunikationen” inte ens med på medarbetarnas tio-i-topp-lista.
– Det är glädjande att det finns en stor samsyn mellan chefer och medarbetare när det gäller ansvarstagande på arbetsplatsen. Mindre bra är att anställda inte tycks se betydelsen av en tydlig intern kommunikation, säger Lars Forseth, vd i Manpower Group.

Cheferna anser i högre grad att det är viktigt med resultatorienterade anställda, medan medarbetarna tror att cheferna i första hand vill ha kunniga och ambitiösa anställda.
– Undersökningen kan tolkas som att arbetsgivarna inte är tillräckligt tydliga med vilka beteenden och egenskaper de värdesätter. Att man prioriterar kommunikativa medarbetare är värt att understryka i exempelvis rekryteringen och medarbetarsamtalen, säger Lars Forseth.

Människor i olika branscher beskriver sig själva på olika sätt. Inom finansbranschen är det vanligast att man beskriver sig som ”rak i kommunikationen”, medan det inom offentlig förvaltning är vanligast att man beskriver sig som ”lyhörd”. Inom it- och telekombranschen anser man sig framför allt vara ”kreativ”.

Hela undersökningen hittar du här.

Text: Åsa Berner
Illustration: Istockphoto

 

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika