Gå direkt till textinnehållet
Kvinnliga handelsstudenter är mycket mindre intresserade av finansbranschen.

Kvinnliga studenter ratar finans

Finansbranschen lockar 56 procent av de manliga studenterna på Handelshögskolan i Stockholm, men bara 32 procent av de kvinnliga. Det visar den senaste arbetsgivarundersökningen på skolan.

– Den intressanta frågan är varför vi finner dessa skillnader. Till viss del handlar det om hur arbetsgivare agerar och jobbar med köns- och mångfaldsfrågor i sin organisation, säger Richard Wahlund, professor på Handelshögskolan i Stockholm, som ligger bakom den årliga Imagebarometern.

Carolina Åberg, Nordeas HR-chef för Sverige, tycker siffrorna är bekymrande.
– Vi ser självklart detta som ett presumtivt affärskritiskt problem framåt, om vi inte nu och i framtiden kan locka alla talanger, både män och kvinnor, att arbeta hos oss. Och vi tror att finansbranschen tillsammans med utbildningsvärlden måste ha gemensamma strategier kring detta, säger hon.
Hon tror att studenterna ser finansvärlden som mer konservativ än vad den faktiskt är.
– Vi befinner oss mitt i en omställning där vi utvecklar vårt sätt att arbeta och har stort fokus på både nya arbetssätt och digitalisering i kombination med ökat relationsskapande på olika sätt. Jag är inte övertygad om att studenterna har hela bilden.
Nordeas varumärkesarbete mot studenter är dels inriktat på att få in innehåll från branschen i utbildningarna, genom till exempel gästföreläsningar eller mentorskap, dels är Nordea med på arbetsmarknadsdagar och andra event på högskolorna.

En allmän rekommendation från Richard Wahlund för att locka studenter är att skapa en relation till dem tidigt i deras utbildning, redan under de första veckorna. De arbetsgivare som gjort det är de som lyckats bäst med att vara attraktiva bland studenterna.
– Det är intressant information. Vi från Nordea har valt att inte vara med kring insparkar och liknande, men vi ska se över hur vi på andra sätt kan vara med och bidra eller ytterligare samarbeta redan tidigt i utbildningarna, säger Carolina Åberg.

Nordeas svenska bankverksamhet har målet 50-50 gällande fördelningen av män och kvinnor i ledningsgrupperna, och har alltid bägge könen representerade bland slutkandidaterna i alla chefsrekryteringar, enligt Carolina Åberg.
– Vi ser också till att graduate grupper och talangprogram har en jämställd balans, och vi genomför olika typer av professionella talang-, ledar- och nätverksprogram för kvinnor, till exempel Womens up.
– Det tar tid att ändra attityder och beteenden, men jag tror absolut att vi är på rätt väg.

Text: Åsa Berner

Mest läst

»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika