Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

L och C vill sänka skatten på ISK – S backar från höjning

Liberalerna och Centerpartiet vill göra de första 300 000 kronorna på investeringssparkonton skattefria. Socialdemokraterna vill inte sänka ISK-skatten, men har slopat tidigare förslag om skattehöjningar, visar Finanslivs partienkät inför valet.

Inför valet den 11 september har Finansliv frågat samtliga riksdagspartier hur de ställer sig till ett antal frågor som berör finansbranschen, bland annat skatt på investeringssparkonto (ISK).

Först ut att svara är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Liberalerna och Centerpartiet vill båda se skattelättnader.

Vi vill göra de första 300 000 kronorna på ISK skattebefriade.

»Vi vill göra de första 300 000 kronorna på ISK skattebefriade. Genom detta kan vi göra det mer gynnsamt för vanliga människor att ta det första klivet och lägga undan pengar för att kunna investera i en första lägenhet, spara till pensionen eller för att bygga upp en buffert till framtiden«, skriver Centerpartiet i en kommentar till Finansliv.

Liberalerna har ett liknande förslag:

»De som tar ansvar för sin ekonomi ska inte straffas av för höga skatter. Därför vill vi bland annat göra de första sparade 300 000 kronorna skattefria och avskaffa golvet. Med ökade möjligheter att spara ökar individens makt över sig själv och sin framtid.« skriver Liberalerna till Finansliv.

Så funkar investeringssparkonto

  • Investeringssparkonto (ISK) ska göra det lättare att spara i aktier, fonder och andra värdepapper. Kontot är skattefritt på vinster och utdelningar, utan krav på deklaration.
  • Tillgångarna beskattas genom en schablonavgift som baseras på statslåneräntan. Från början byggde schablonavgiften på en modell där ISK-kontots totalvärde multiplicerades med 30 procent.
  • I takt med ränteutvecklingen har schablonskatten höjts. 2016 infördes ett skattegolv på 0,375 procent och ett tillägg på statslåneräntan om 0,75 procentenheter. 2018 höjdes tillägget till en procentenhet.

Socialdemokraterna har tidigare sagt att man vill införa ett tak på ISK, för att begränsa hur mycket man kan spara enligt den skattesats som gäller i dag.

I en utredning från 2020 gjord av riksdagens utredningstjänst på uppdrag av Socialdemokraterna utreddes två tak, ett på 100 000 kronor och ett på 200 000. Förslagen presenterades våren 2021 av Socialdemokraternas arbetsgrupp för ökad jämlikhet, ledd av dåvarande finansminister Magdalena Andersson. Men förslagen fick skarp kritik och partiet tog aldrig frågan vidare.

Inför valet har Socialdemokraterna helt släppt frågan om ISK-tak.

»Vi har inga förslag om förändrad skatt på investeringssparkonto.« skriver Socialdemokraterna till Finansliv.

Kristdemokraterna har inte heller några konkreta förslag om skatteförändringar, men vill inte se höjningar av ISK-skatten.

Över 3 miljoner ISK-konton

Enligt Skatteverkets statistik från 2020 fanns 3,1 miljoner ISK-konton i Sverige, och den totala ISK-förmögenheten uppgick till 1,1 miljarder kronor. Omkring 200 000 svenskar har en förmögenhet på minst 1 miljon kronor på sina ISK-konton. Av dessa har 9 400 personer 10 miljoner kronor eller mer.

Källa: Skatteverket

»För Kristdemokraterna är det viktigaste att stoppa de skattehöjningar på sparande som vänstersidan föreslår eller föreslagit. Vi har i dagsläget inga förslag om att sänka skatten på ISK. Vi är dock öppna för att justera skattenivåerna i ISK nedåt. Det konkreta förslag vi har är att bredda ISK med syfte att även nyemissioner och noteringar, som innehåller både nya och gamla aktier, omfattas.« skriver KD till Finansliv.

I veckan kommenterar också Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet sin syn på ISK-skatten till Finansliv.