Låg kreativitet hotar både jobb och hälsa
Låg kreativitet på svenska arbetsplatser, enligt undersökning från Jusek.

Låg kreativitet hotar både jobb och hälsa

Nära var femte akademiker/tjänsteman upplever att de inte får vara kreativa alls på jobbet, visar en ny undersökning från Jusek. Enligt undersökningen är känsla av låg kreativitet också kopplad till negativ stress på jobbet.

Juseks tips för ökad kreativitet på jobbet:

  • Inflytande. Låt medarbetarna vara med och bestämma vilka arbetsuppgifter som bäst leder fram till de mål som satts upp och hur dessa utförs bäst.
  • Utvärdera process och mål. Låt inte utvärderingar enbart fokusera på resultaten utan även på tillvägagångssättet.
  • Avsätt tid och resurser. Ge tid för reflektion och resurser till nya idéer.
  • Ha en löpande dialog. Det är lättare att jobba vidare med en idé om det finns utrymme att stämma av med och få erkännande av närmaste chef.
  • Våga göra fel. För att pröva nytt måste det vara högt i tak för att ifrågasätta både ledning och gamla metoder. Dessutom behövs ett tillåtande klimat där det är okej att göra fel.
  • Rimlig arbetsbelastning. Få saker är så skadligt för kreativiteten som en hög grad av negativ stress.

De flesta i undersökningen, strax över 50 procent, upplever att de har ett rätt stort utlopp för sin kreativitet, men det är endast 15 procent som svarar att de får ett mycket stort utlopp.
Och skillnaderna mellan olika grupper är stora – chefer upplever mycket större möjligheter att vara kreativa än andra medarbetare, äldre mer än yngre och män mer än kvinnor.

Jusek pekar i sin undersökning på en ny rapport från McKinsey Global Institute, som förutspår att hälften av allt arbete utförs av robotar om 40 år.
– Robotiseringen och digitaliseringen kommer att slå ut allt fler arbetsuppgifter och de nya som växer fram kommer i hög grad att vara beroende av medarbetarnas innovationsförmåga. Arbetsgivare har därför allt att vinna på att skapa utrymme för kreativitet, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Sämst chans att vara kreativa upplever unga kvinnor under 34 år. 30 procent av dem uppger att de inte får utlopp för sin kreativitet, jämfört med 6 procent av männen i samma åldersgrupp. Jusek tror i sin rapport, där de också sammanställt forskning på området, att detta kan hänga samman med att unga kvinnor, i större utsträckning än unga män, inte upplever att de har lika mycket inflytande på sin arbetsplats.

Undersökningens resultat tyder också på att kreativitet är en måttstock för hur vi mår på jobbet. Bland dem som upplever högst grad av negativ stress på jobbet är det fler som upplever att de inte får utlopp för sin kreativitet än de som får det.
– Kreativitet är försummat, både som en allt viktigare konkurrensfaktor och som en ingrediens i ett gott och utvecklande arbetsliv. Alla arbetsgivare har anledning att sätta kreativiteten på agendan redan idag, säger Daniel Lind.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

publicerad
23 februari 2017
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram