Låg sjukfrånvaro extra viktig när nyckelpersoner anställs
Woman with cold or flu coughing and blowing her nose with a tissue under autumn rain. Brunette female sneezing and wearing warm clothes.

Låg sjukfrånvaro extra viktig när nyckelpersoner anställs

Har du en nyckelposition på jobbet och dessutom låg sjukfrånvaro? Grattis, då får du lättare nytt jobb om du skulle söka en ny anställning med liknande position.

Det visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Är du en medarbetare med en unik kompetens har du en nyckelposition, och din eventuella frånvaro skapar förstås problem på jobbet. Rapportförfattarna Lena Hensvik och Olof Rosenqvist har studerat tillsättningen av just sådana nyckelpositioner hos privata svenska arbetsgivare. De har funnit att om en position med arbetsuppgifter som få i företaget behärskar ska tillsättas, vägs de sökandes tidigare sjukfrånvaro in. Och arbetsgivarna väljer bort de med hög risk för sjukfrånvaro i större utsträckning än när det gäller andra yrkesgrupper.

Rapportförfattarna konstaterar också att sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan nyckelpersoner och övriga anställda. Bland redan anställda nyckelpersoner är sjukfrånvaron betydligt lägre än bland dem som har flera kollegor som arbetar med samma sak. Sjukfrånvaron bland nyanställda nyckelpersoner tenderar att sänkas ytterligare när de börjar sitt nya arbete.
– Det kan bero på att individen känner en ökad press på närvaro och kanske även på bättre personalvård, säger Olof Rosenqvist.

Vid tillsättningar skaffar arbetsgivarna nödvändig information om nyckelpersonernas sjukfrånvaro genom kontakter. Brist på information kan självklart leda till fel beslut och sämre matchningar, vilket i sin tur kan skapa problem på arbetsplatsen, vilket arbetsgivarna vill undvika.
– Detta tycks vara extra viktigt vid tillsättningen av personer med nyckelposition, säger Olof Rosenqvist.

Text: BrittMari Lantto
Foto: Istockphoto

publicerad
8 december 2015
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram