Gå direkt till textinnehållet
Woman with cold or flu coughing and blowing her nose with a tissue under autumn rain. Brunette female sneezing and wearing warm clothes.

Låg sjukfrånvaro extra viktig när nyckelpersoner anställs

Har du en nyckelposition på jobbet och dessutom låg sjukfrånvaro? Grattis, då får du lättare nytt jobb om du skulle söka en ny anställning med liknande position.

Det visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Är du en medarbetare med en unik kompetens har du en nyckelposition, och din eventuella frånvaro skapar förstås problem på jobbet. Rapportförfattarna Lena Hensvik och Olof Rosenqvist har studerat tillsättningen av just sådana nyckelpositioner hos privata svenska arbetsgivare. De har funnit att om en position med arbetsuppgifter som få i företaget behärskar ska tillsättas, vägs de sökandes tidigare sjukfrånvaro in. Och arbetsgivarna väljer bort de med hög risk för sjukfrånvaro i större utsträckning än när det gäller andra yrkesgrupper.

Rapportförfattarna konstaterar också att sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan nyckelpersoner och övriga anställda. Bland redan anställda nyckelpersoner är sjukfrånvaron betydligt lägre än bland dem som har flera kolleger som arbetar med samma sak. Sjukfrånvaron bland nyanställda nyckelpersoner tenderar att sänkas ytterligare när de börjar sitt nya arbete.
– Det kan bero på att individen känner en ökad press på närvaro och kanske även på bättre personalvård, säger Olof Rosenqvist.

Vid tillsättningar skaffar arbetsgivarna nödvändig information om nyckelpersonernas sjukfrånvaro genom kontakter. Brist på information kan självklart leda till fel beslut och sämre matchningar, vilket i sin tur kan skapa problem på arbetsplatsen, vilket arbetsgivarna vill undvika.
– Detta tycks vara extra viktigt vid tillsättningen av personer med nyckelposition, säger Olof Rosenqvist.

Text: BrittMari Lantto
Foto: Istockphoto

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord