Gå direkt till textinnehållet
Cropped view of businesspeoples' hands as they have a meeting while making use of a digital tablet

Så glänser du på möten

Möten är en av de viktigaste arenorna för att visa vem du är och vad du kan. Ta vara på tillfället, tipsar Management Today, så kommer framgången.

Viktigast är att se ställa frågan vad du kan bidra med på mötet i förväg. Du kanske inte ska vara där alls, och då får du tid över till annat, eller så får du en tydlig bild av vad som förväntas av dig.

Var förberedd. Titta på agendan och samla fakta som du behöver i förväg, tipsar Cary Cooper, professor i organsationsledarskap på Lancaster University Management School i Management Today.

Spara på krutet. Avvakta tills du har något meningsfullt att saga, det är inte fel att vänta med sin inblandning till slutet, det kommer folk att minnas.

Anteckna. Då har du egna förstahandsuppgifter sedan.

Tyck något. Formulera en tydlig åsikt och var passionerad.

Läs av rummet. Har andra på mötet en politisk agenda eller kan man prata fritt?

Var positiv. Undvik att kritisera andra.

Följ upp. När mötet är slut, berätta för den som höll i mötet vad du tar med dig därifrån och hur du kommer agera nu. Det ger dig initiativet.

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord