Så glänser du på möten
Cropped view of businesspeoples' hands as they have a meeting while making use of a digital tablet

Så glänser du på möten

Möten är en av de viktigaste arenorna för att visa vem du är och vad du kan. Ta vara på tillfället, tipsar Management Today, så kommer framgången.

Viktigast är att se ställa frågan vad du kan bidra med på mötet i förväg. Du kanske inte ska vara där alls, och då får du tid över till annat, eller så får du en tydlig bild av vad som förväntas av dig.

Var förberedd. Titta på agendan och samla fakta som du behöver i förväg, tipsar Cary Cooper, professor i organsationsledarskap på Lancaster University Management School i Management Today.

Spara på krutet. Avvakta tills du har något meningsfullt att saga, det är inte fel att vänta med sin inblandning till slutet, det kommer folk att minnas.

Anteckna. Då har du egna förstahandsuppgifter sedan.

Tyck något. Formulera en tydlig åsikt och var passionerad.

Läs av rummet. Har andra på mötet en politisk agenda eller kan man prata fritt?

Var positiv. Undvik att kritisera andra.

Följ upp. När mötet är slut, berätta för den som höll i mötet vad du tar med dig därifrån och hur du kommer agera nu. Det ger dig initiativet.

 

publicerad
11 augusti 2015
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram