Gå direkt till textinnehållet
Illustration: Lotta Sjöberg

Löneförhandla på distans

Lönestatistiken i finansbranschen är klar, och snart är det dags för individuella lönesamtal. För många kommer årets samtal att hållas på distans. Finansliv tipsar om vad du ska tänka på inför det digitala lönesamtalet.

Jämför din lön
Innan lönesamtalet, kontrollera lönestatistiken för din tjänst. I finansbranschen tar Finansförbundet och arbetsgivarorganisationen BAO varje år fram lönestatistik tillsammans. Alla tjänster har en så kallad BESTA-kod. Med hjälp av koden kan du jämföra dig med alla andra i branschen som har samma sorts tjänst. Fråga din lokala förtroendevalda om du är osäker på vilken BESTA-kod din tjänst har.
Läs också på om ditt företags lönepolicy, där det står vilka kriterier som ska styra lönesättningen på ditt jobb.

Lista vad du har gjort
Nästa steg är att gå igenom vad du har bidragit med under året. Skriv ned dina prestationer, så att du har en grund inför lönesamtalet.
Jämför också det du åstadkommit med de mål som sattes upp på förra utvecklingssamtalet. Lista även nya arbetsuppgifter eller ansvarsområden du fått. Uppnådda mål och utökat ansvar är bra argument för högre lön.
Om du inte har nått dina mål, tänk igenom varför och hur du ska bemöta eventuell kritik.

Sätt en högsta och lägsta nivå
Skriv ned hur mycket du skulle vilja ha i löneförhöjning, utifrån dina prestationer och löneläget för din tjänst. Skriv också ned den lägsta löneökningen du kan tänka dig att acceptera. På så sätt har du ett spann att utgå ifrån under lönesamtalet.

Kräv mer som kvinna
Som Finansliv skriver om på sidorna 18–22 har kvinnor i finansbranschen i snitt lägre lön än män, och har dessutom fått lägre löneökningar de senaste åren. Samtliga storbanker säger att de vill ändra på detta. Använd det som argument i ditt lönesamtal om du är kvinna – och våga kräv mer!

Öva på det digitala samtalet
När du har satt din högsta och lägsta nivå och har listat argument utifrån dina prestationer och löneläget är det dags att öva på samtalet.
Tänk på att det är svårare att läsa av kroppsspråk i digitala möten, så det kan vara bra att öva via video med en kollega eller vän. Se till att du syns ordentligt i kameran, och att ditt kroppsspråk går fram. Uttryck dig gärna extra tydligt.

Att tänka på inför lönesamtalet:

  • Kontrollera lönestatistiken
  • Lista dina prestationer
  • Sätt en högsta och lägsta nivå
  • Kvinna? Kräv mer!
  • Öva på samtalet
  • Hitta en ostörd plats
  • Skapa god stämning
  • Lyssna

Sitt ostört
När det är dags för själva lönesamtalet – välj din plats noggrant. Vid videosamtal är det viktigt att du har en lugn plats att sitta på, där familjemedlemmar eller husdjur inte kommer och stör.
Se också till att bakgrunden är så »ren« som möjligt, så att din chef kan fokusera på dig och det du har att säga.

Skapa god stämning
God stämning är viktigt vid lönesamtal, och kan vara svårare att uppnå digitalt. Det är lätt att gå för rakt på sak, och därmed få en hårdare diskussion än du tänkt.
Avsätt därför lite extra tid i början av mötet för »fikarumssnack«, så att du får en bra inledning på lönesamtalet.

Glöm inte att lyssna
Låt din chef inleda samtalet innan du lägger fram dina argument, och lyssna på vad hen har att säga. När det är din tur – börja inte med ditt lönekrav, utan lyft fram dina prestationer först.
Skriv ned det du och din chef kommer fram till. Vid digitala samtal kan det vara lätt att missuppfatta varandra.
Om du och din chef inte komer överens, be att få återuppta samtalet vid ett senare tillfälle. Du kan ta kontakt med en facklig representant för råd och stöd inför nästa samtal.