Gå direkt till textinnehållet
Penningtvätt Per Bolund, finansmarknadsminister. Foto: Oskar Omne

»Man har inte tagit moraliskt ansvar«

Finansmarknadsminister Per Bolund är tydlig med att ansvaret för den nuvarande penningtvättskrisen ligger på bankerna. »Jag är förbannad över hur illa man skött den här affären«, säger han.

Penningtvättsskandalen i Baltikum fortsätter att växa. Swedbanks vd Birgitte Bonnesen har avgått, men skandalen påverkar inte bara Swedbank och Danske Bank. Fler hållbara fonder har minskat sina innehav i bankerna, och förtroendet för hela bankbranschen sjunker.

– Det är oerhört allvarligt. Jag är förbannad över hur illa man skött den här affären. Dels att man inte tagit sitt moraliska ansvar och sagt nej till kunder som har ett kriminellt förflutet, men också att man inte varit öppen och transparent och erkänt misstag. Det är ett skolboksexempel på hur man inte ska agera, säger Per Bolund (MP) om Swedbank.

Men Swedbank och Danske Bank är knappast de enda bankerna som varit inblandade i penningtvätt de senaste åren. Enligt Europol upptäcks endast en procent av all penningtvätt i Europa, och en majoritet sker just genom det traditionella banksystemet. Är det då realistiskt att förvänta sig att de svenska bankerna helt ska kunna hålla sig fria från penningtvätt?
Finansmarknadsministern tycker det.

Jag förväntar mig att de svenska bankerna ska vara ett föredöme, inte en skamfläck.

– Jag har högt ställda krav på de svenska bankerna. Jag förväntar mig att de ska vara ett föredöme, inte en skamfläck i internationella jämförelser.

Per Bolund anser att bankerna måste avstå från de kunder där man inte kan säkerställa vem som står bakom bolagen.

– Det har man uppenbarligen inte skött på det sätt man borde, det är jag väldigt missnöjd med.

Lagstiftningen kring penningtvätt har skärpts de senaste åren. Bland annat är den sanktionsavgift som Finansinspektionen (FI) kan utdöma nu 10 procent av bankens årsomsättning, vilket är betydligt mer än de 50 miljoner kronor som tidigare var den maximala avgiften.

– Vi har också samordnat myndigheterna bättre och förstärkt Finansinspektionens resurser för att arbeta effektivt mot penningtvätt. Men vi har fler lagskärpningar på gång, säger Per Bolund.

Regeringen har nyligen lagt ett lagförslag om att även advokater ska omfattas fullt ut av penningtvättslagen. Dessutom planerar regeringen att lagstifta om att den information som bankerna skickar till FI ska bli mer strukturerad och enklare att söka i, samt ge FI större utrymme att granska banker som är utlandsägda.

Vi måste ställa krav på bankerna, men också ge dem de verktyg de behöver.

Senast i januari nästa år ska även det så kallade femte penningtvättsdirektivet vara infört i Sverige, som bland annat innebär att registren över huvudmän bakom bolag blir offentliga i hela EU.

– Vi har noterat att bankerna tycker det är svårt att hitta information om vem som är verklig huvudman, det kommer bli tydligare nu. Vi måste ställa krav på bankerna, men också ge dem de verktyg de behöver för att arbeta effektivt, säger Per Bolund.

I samband med penningtvättshärvan i Swedbank har kritik även riktats mot FI, som flera bedömare anser inte har gjort tillräckligt för att upptäcka penningtvätten. Men Per Bolund har fortsatt förtroende för myndigheten.

– Jag tycker att FI har visat att man menar allvar. De här problemen vi ser nu beror inte på myndighetsbrister, utan på brister inom bankerna.

Läs också

Förtroendekrisen som skakar hela branschen

FI har begärt ytterligare 10 miljoner kronor i anslag för sitt arbete mot penningtvätt, något som Per Bolund kommer att försöka få igenom i budgeten.

– För mig är det väldigt högt prioriterat. 10 miljoner är ingen lösning, men kan vara en viktig pusselbit.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord