Gå direkt till textinnehållet
Penningtvätt Peter Utterström. Foto: Alexander Donka

»De stoppar huvudet i sanden«

Bankerna har misskött penningtvättsskandalen och inte tagit tillräcklig hänsyn till amerikanska myndigheter, anser advokaten Peter Utterström. Sämst till ligger Swedbank, som kan förbjudas att handla i dollar.

Peter Utterström är expert på regelefterlevnad, och starkt kritisk till Danske Bank, Swedbanks och SEB:s hantering av penningtvättsskandalen i Baltikum.

– På skalan 1-10 har deras misskötsamhet legat på 15.

Framför allt tycker han att de nordiska bankerna missat att ta hänsyn till USA. Det är sanktioner från amerikanska myndigheter som riskerar att drabba bankerna hårdast.

– Jag bedömer riskerna för sanktioner som väldigt höga.

Bankerna borde tidigt haft USA:s agerande i åtanke och skött sin krishantering därefter, anser Peter Utterström.

– Vad är bäst, att gå till en svensk advokatbyrå, eller en amerikansk advokatbyrå som de amerikanska myndigheterna känner till? Det säger sig självt.

Han påpekar att när ett amerikanskt bolag anklagas för allvarliga brott som penningtvätt så får ofta hela eller delar av ledning och styrelse gå, oavsett om de varit inblandade eller inte. Det handlarom att visa hur allvarligt man ser på frågan, enligt Peter Utterström.

Den vanligaste åtgärden hos bankerna verkar vara att stoppa huvudet i sanden.

I Danske Banks fall dröjde det tills bankens egna utredning presenterades – som visade på misstänkta transaktioner till ett värde av 2 000 miljarder kronor – innan vd:n Thomas Borgen tvingades lämna. Det var ett halvår efter att skandalen först avslöjades.

I Swedbanks fall satt vd:n Birgitte Bonnesen kvar även efter att det stod klart att hennes uttalanden om att banken inte var inblandad i penningtvätt var felaktiga. Först när Swedbanks storägare meddelat att de inte skulle bevilja henne ansvarsfrihet på årsstämman tvingades hon sluta.

– Den vanligaste åtgärden hos bankerna verkar vara att stoppa huvudet i sanden.

När Swedbank väl agerade gjorde de dock rätt, anser Peter Utterström. Både ledning och delar av styrelsen fick gå. Valet av Göran Persson som ny ordförande tror han var klokt. En före detta statsminister tilltalar de amerikanska myndigheterna.

– Allt handlar om förtroende, och Göran Persson har trovärdighet. Om han kan bank eller inte spelar mindre roll.

Ändå är det Swedbank som riskerar störst konsekvenser av penningtvättshärvan, anser Peter Utterström. Banken kan ha brutit mot amerikanska sanktioner mot Ryssland, enligt SVT:s Uppdrag Granskning.

– Att medverka till sanktionsbrott är extremt allvarligt. Swedbank riskerar att stoppas från att handla i dollar, då är det tveksamt om man kan ha någon bankverksamhet alls.

Det enda Swedbank, SEB och Danske Bank kan göra för att försöka återupprätta förtroendet är att satsa ännu mer på compliance, anser Peter Utterström.

Peter Utterström om hur penningtvättsskandalen påverkat de anställda:

»Som bankanställd idag utgår jag ifrån att man skäms. Det finns ingen anställd som inte drabbas av den här diskussionen, folk undrar så klart vad det är som har hänt. Många gånger kan man kanske inte svara, för man vet inte.«

Bankerna lägger redan stora resurser på compliance, är det rimligt att tro att man kan stoppa penningtvätten helt?

– Nej, det kommer alltid att finnas försök till penningtvätt, men man måste se till att riskerna minimeras.

Om frågan inte tas på allvar riskerar hela Sveriges anseende att skadas, menar Peter Utterström. Han tycker generellt att Sverige präglas av en naivitet kring penningtvätt och korruption, både hos banker, andra företag och politiker.

– Vi tror inte att folk agerar på det här sättet, att de försöker luras. Den naiviteten utnyttjas så klart.

Han är också mycket kritisk till Finansinspektionen. En intern revisorsrapport visade nyligen att det råder stora brister i myndighetens arbete mot penningtvätt. Ingen av de sex tillsynsområden som granskats fick godkänt.

– Det är rejält pinsamt. FI:s uppgift är att se till att Sverige har en stabil och trovärdig finansmarknad, klarar man inte ens av att hantera tillsynen inom penningtvätt har man naturligtvis ett jätteproblem. Hade ett företag haft en ledning som fungerade så illa så skulle ledningen få sparken.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord