Gå direkt till textinnehållet
Män har större självförtroende än kvinnor vad det gäller sina privatekonomiska kunskaper, visar ny studie från Fondbolagens Förening.
Män har större självförtroende än kvinnor vad det gäller sina privatekonomiska kunskaper, visar ny studie från Fondbolagens Förening.

Män kaxigare om sina kunskaper i privatekonomi

Medan knappt hälften av kvinnorna tycker att de har tillräckliga kunskaper om privatekonomi, är det två tredjedelar av männen som anser sig ha det. Det visar en ny studie från Fondbolagens Förening.

Fondsparandet är sedan länge stort bland svenskarna. Och ungefär lika stor andel kvinnor som män sparar i fonder, 74 procent av kvinnorna och 77 procent av männen, enligt ny statistik som Fondbolagens förening låtit TNS Sifo Prospera ta fram.

I mångt och mycket är det ingen större skillnad mellan könen när det gäller på vilket sätt vi sparar och hur vi tänker i olika frågor som rör fonder, men det finns några områden där skillnaderna är stora, konstaterar Fondbolagens förenings sparekonom Hanna Helgeson i en analys.
Ett område där skillnaderna är stora mellan könen är inställningen till risk. Medan 54 procent av männen uppger att de kan tänka sig att ta högre risk i syfte att få en bättre avkastning, är motsvarande andel för kvinnorna 37 procent.
49 procent av kvinnorna tycker att låg risk är viktigast när de sparar i en fond, medan en betydligt lägre andel, 33 procent, av männen anser detta. Jämfört med undersökningen 2014 har riskviljan minskat något både bland kvinnor och män.

Ett annat område där det är stor skillnad mellan könen är hur man upplever sin kunskap om privatekonomi. På frågan om man upplever sig ha tillräckliga kunskaper inom privatekonomi svarar 49 procent av kvinnorna att man har tillräckliga kunskaper. Bland männen däremot är det en klar majoritet, 66 procent, som anser sig ha tillräckliga kunskaper inom privatekonomi.
Värt att notera, poängterar Fondbolagens förening, är att detta endast visar den upplevda kunskapsnivån hos de som svarat, inte hur kunskapsnivån faktiskt ser ut.

Positivt är att andelen som anser sig ha tillräckliga kunskaper inom privatekonomi har ökat stadigt sedan 2012, då föreningen för första gången ställde frågan i en undersökning. Då var det endast 37 procent av kvinnorna och 54 procent av männen som ansåg sig ha tillräckliga kunskaper inom privatekonomi.
”En känsla av att man inte har tillräckliga kunskaper kan leda till en försiktighet, som i sig inte nödvändigtvis är av ondo. Men om oron leder till att man avstår från att ta beslut kring sin privatekonomi, tycker jag det är ett problem. Och om försiktigheten leder till att man inte vågar ta någon risk alls, kan det bli ett problem när det gäller det långsiktiga sparandet.”, kommenterar Hanna Helgeson.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord