Gå direkt till textinnehållet

Medlingsinstitutet: »Löneökningarna dämpas i hela ekonomin«

Februari var den fjärde månaden i rad då löneökningstakten i hela ekonomin dämpades. Genomsnittslönen ökade med 1,9 procent i februari och en högre inflationstakt innebär att reallönerna minskade med 2,6 procent.

Konjunkturlönestatistik från Medlingsinstitutet visar att genomsnittslönen ökade med 1,9 procent i februari jämfört med februari förra året. I februari 2022 var löneökningstakten 1,8 procent, enligt preliminära uppgifter, och när uppgifter om retroaktiv lön samlats in väntas den bli 1,9 procent. Det är lägre jämfört med helåret 2021, då lönerna ökade med i snitt 2,7 procent.

”Februari var den fjärde månaden i rad då löneökningstakten i hela ekonomin dämpades som en följd av hur kollektivavtalen skrevs 2020. Senast en stor del av arbetskraften omförhandlade sina löner var vid årsskiftet 2020/2021, men i april-maj görs många lönerevisioner. Det kommer alltså dröja till sommaren innan vi kan se vilket avtryck det ger i statistiken”, säger Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg, i ett pressmeddelande.

Konsumentpriserna ökade med 4,5 procent i februari, vilket innebär att reallönen för en genomsnittlig löntagare minskade med 2,6 procent jämfört med samma period året innan.

”På senare tid har inte lönerna hängt med konsumentpriserna. I vilken mån konjunkturen har påverkat löneutvecklingen är svårt att se just nu eftersom så många anställda väntar på lönerevisioner. Det är framförallt den snabba inflationsuppgången som bidrar till den minskade köpkraften. Siffrorna avser dessutom fortfarande perioden före krigsutbrottet i Ukraina och priserna har ökat ännu snabbare sedan dess”, säger Petter Hällberg.

Inflationen (KPIF) har stigit till den högsta nivån sedan 1990-talet och uppgick till 6,4 procent i april.