Gå direkt till textinnehållet

Min kollega kommer alltid för sent – vad kan jag göra?

Frågor och svar Finanslivs etikettexpert Annmarie Palm svarar på läsarnas frågor om etikett i arbetslivet.

Fråga: Jag jobbar som rådgivare med många interna möten. En av mina kolleger kommer hela tiden för sent till mötena, inte mycket för sent men tillräckligt för att mötet ska avbrytas och att vi i många fall får ta om all info. Det är också vanligt att flera kolleger har mobiler som ringer under våra möten. Jag är inte chef och vill heller inte klaga hos chefen på en annan kollega. Vad ska jag göra?

Annmarie Palm: Mötesdisciplin är viktigt, och det kan vara mycket irriterande när den inte fungerar. På många arbetsplatser fungerar ordningen i de externa mötena mycket bättre än i de interna. När vi har med kunder att göra så anstränger vi oss lite extra. Därmed sagt är det inte ursäktat att vi slarvar med i möten med kollegerna. Det är väl precis lika respektlöst att komma försent till ett internt möte, som till ett möte hos en kund eller samarbetspartner?

Få svar på din fråga

Undrar du något om vett och etikett i arbetslivet?
Mejla din fråga till
redaktion@finansliv.se

Jag själv hör till den sorten som anser att när någon kommer försent så börjar vi inte om med mötet.

Den som är försenad får själv ansvara för att plocka upp det som har missats. Kanske kan det även vara aktuellt att senarelägga någon fråga till nästa gång om det berör den som är försenad. Jag känner till företag som har en fantastisk mötesdisciplin. Men den fina ordningen har inte kommit av sig själv. Den har det jobbats på. Det är viktigt att prata ihop sig hur man vill ha det på sin arbetsplats. Vett och etikett på jobbet behöver ventileras.

På tal om kollegan som kommer försent och kollegerna som låter mobilerna ringa under mötet så hoppas jag att du vänligt men bestämt kan föra på tal att just detta beteende påverkar allas arbetssituation. Vill du inte ta det vid aktuellt tillfälle, så kanske du kan föreslå chefen att kalla till i ett specifikt möte kring den generella interna mötesdisciplinen. Oavsett vad du väljer tycker jag att du har all rätt att ta upp respektfrågor på din arbetsplats!

Svaret gavs i februari 2019.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord