Gå direkt till textinnehållet
Foto: Oskar Omne

Nordea slår förväntningarna

Nordea levererade ett starkare resultat än väntat i fjärde kvartalet. Samtidigt presenterar banken nya finansiella mål.

Under onsdagen gjorde Nordea bokslut för 2021 och presenterade resultatet för fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet kom in på 1.281 miljoner euro. Förväntan låg på 1.229 miljoner euro, enligt analytikernas prognos.

Det viktiga räntenettot, där intäkter från bankens bolåneaffär ingår, uppgick till 1.255 miljoner euro. Kreditförlusten landade på -56 miljoner euro.

Rörelseresultatet för helåret landade på 4,9 miljarder euro, vilket var 67 procent högre än 2020. Avkastningen på eget kapital ökade till 11,2 procent, upp från 7,1 året innan.

”I fjärde kvartalet fortsatte vi att göra stadiga framsteg och ökade vår affärs- och kundaktivitet i linje med tidigare kvartal med en avkastning på eget kapital på 11,3 procent. Vårt huvudfokus att öka intäkterna snabbare än kostnaderna kvarstår”, säger vd Frank Vang-Jensen i en kommentar.

Under 2022 siktar banken på en avkastning på eget kapital som är högre än 11 procent och ett KI-tal på 49–50 procent.

Banken förslår en ordentlig höjning av utdelningen, till 0,69 euro från 0,39 euro.

I samband med rapporten presenterade Nordea nya finansiella mål för 2025, efter att banken passerat målsättningen för 2022 ett år i förväg.

Målsättningen har skruvats upp och handlar nu om att nå en avkastning på eget kapital över 13 procent, ett KI-tal på 45-47 procent och att ha ett kärnprimärkapital på 15-16 procent.

Nordea ska presentera de finansiella målen mer i detalj på en kapitalmarknadsdag den 17 februari.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord