Ny kampanj ska göra det lättare att åldras i arbetslivet
Hälsosamt åldrande i arbetslivet

Ny kampanj ska göra det lättare att åldras i arbetslivet

När fler ska orka jobba längre, måste mer göras för att skapa en hållbar arbetsmiljö. Därför drar EU nu igång en tvåårig kampanj för att främja hälsosamt åldrande i arbetslivet.

Ett hälsosamt arbetsliv

  • EU-kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv har genomförts sedan 2000. Temat för den nya kampanjen, som drar igång i april 2016 och som pågår även under 2017, är ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”.
  • Kampanjen har fyra huvudmål:
  1. Att främja ett hållbart arbete och ett hälsosamt åldrande från början av arbetslivet.
  2. Förebygga hälsoproblem genom hela arbetslivet.
  3.  Ge möjligheter för arbetsgivare och arbetstagare att hantera arbetsmiljön i samband med en åldrande arbetskraft.
  4. Underlätta utbyte av information och god praxis.

Alltfler kommer att behöva jobba längre om samhällsekonomin, och den egna ekonomin, ska fungera framöver. Och om äldre ska kunna och vilja jobba kvar längre ställer det särskilda krav på arbetsmiljön. Temat för de närmaste två årens upplaga av EU:s arbetsmiljökampanj Ett hälsosamt arbetsliv är därför ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”.

– Kampanjen ska uppmuntra arbetstagare, arbetstagarrepresentanter, arbetsgivare och chefer att arbeta tillsammans för att främja en sund och produktiv arbetsmiljö genom hela arbetslivet, säger Mats Ryderheim, senior analytiker på Arbetsmiljöverket och ansvarig för kampanjarbetet i Sverige.
Arbetsmiljöverket kommer bland annat att göra en tillsynsinsats och på andra sätt informera arbetsgivare om kampanjen och vad de kan göra för att deras anställda ska orka genom hela arbetslivet.

Europeiska arbetsmiljöbyrån, som ligger bakom kampanjen, pekar på flera utmaningar, till exempel att äldre arbetstagare kan vara särkilt sårbara för vissa arbetsmiljörisker. Med fler som jobbar längre upp i åren ökar också antalet arbetstagare som har kroniska hälsoproblem, och därmed speciella behov. Åldersdiskriminering i arbetslivet är en annan fråga som måste hanteras.

– Det behövs verkligen ett åldersperspektiv i arbetslivet, säger Kerstin Nilsson, forskare vid Lunds universitet, till tidningen Arbetsliv.
Hon har forskat om äldre i arbetslivet sedan början av 2000-talet, och medverkar i en kunskapsöversikt om äldre och arbete som Arbetsmiljöverket ska ge ut i höst.

Arbetsgivare som vill behålla sina äldre medarbetare bör göra insatser på flera olika områden, menar hon i Arbetsliv. Både den fysiska och psykiska arbetsmiljön spelar stor roll.
Möjlighet till återhämtning är viktigt, så därför bör arbetsschemat vara flexibelt. Äldre måste också få fortsätta att utvecklas på jobbet och få tillgång till kompetensutveckling.

Läs mer om kampanjen här.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

publicerad
21 april 2016
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram