Gå direkt till textinnehållet

Nya regler på gång för gräsrotsfinansiering

Det första regelverket inom crowdfunding är på väg att ta form och välkomnas både av branschen, lagstiftare och investerare. Samtidigt tycker vissa att arbetet går för långsamt.

De senaste åren har gräsrotsfinansiering, så kallad crowdfunding, vuxit fram som ett alternativ och komplement till traditionell bankfinansiering. Samtidigt som intresset ökat har marknaden saknat ett tydligt regelverk, något som nu är på väg att ändras.

I våras lade regeringen fram ett nytt lagförslag inom crowdfunding som i korta drag ställer krav på bolagen att ha tillstånd hos Finansinspektionen, krav på hur verksamheten ska bedrivas och hur tillsynen ska fungera. I nuläget är lagförslaget ute på remiss och som tidigast kan det nya regelverket träda i kraft i maj 2019. Ett tillägg som bland annat Finansinspektionen och Finansförbundet lyft fram i remissrundan är att införa ett strikt provisionsförbud.

 Det kommer stärka branschen som helhet att bara seriösa aktörer kan vara verksamma.

Även Konsumentverket är för ett stramare regelverk inom crowdfunding och ett strikt provisionsförbud. Anna Hult är jurist på Konsumentverket och säger att marknaden i nuläget fungerar väl där de etablerade aktörerna i regel har tillräckligt hög tillståndsnivå som man kan förvänta sig. Utan ett tydligt regelverk finns dock inga garantier för att det alltid kommer fortsätta att vara så.

– Även om aktörerna på marknaden gör rätt för sig i dag är det inte säkert att kommande bolag kommer göra det. Därför är det viktigt att hela marknaden omfattas av en lagstiftning som kan skydda konsumenten och skapa en rättvis konkurrenssituation, säger Anna Hult.

Håll dig uppdaterad med Finanslivs nyhetsbrev

Din e-postadress kommer enbart att användas för att skicka ut nyhetsbrev och relevant information som inbjudningar från Finansliv. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Jonas Björkman är vd på Tessin, en crowdfundingplattform med inriktning mot fastigheter. Han är positiv till en ökad reglering och ser att lagförslaget både kommer innebära en ökad tydlighet för investerarna och bolagen i branschen. Han tycker också att provisionsförbud är ett bra förslag.

– Vi tror på transparens och instämmer vad gäller regeringens utredning och reflektionerna med hänsyn till redovisning av avgifter, säger han.

Även investeringsplattformen Pepins, med vd Julia Reuszner, tror att ett tydligare regelverk kommer förbättra konsumentskyddet och branschens anseende.

– Det kommer stärka branschen som helhet att bara seriösa aktörer kan vara verksamma, och det vore bra för kunderna om alla tvingades följa den nya lagen, säger hon men tillägger att arbetet med lagförslaget går för långsamt och att bolaget därför har bildat en allians tillsammans med Tessin, Lendify, Toborrow, Broxx och Savelend.

– Vi har skapat en allians för att ta fram en egen branschpraxis redan nu, säger Julia Reuszner.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord