Gå direkt till textinnehållet

Nytt bankavtal klart

Finansförbundet och arbetsgivarna i BAO har enats om att låta kollektivavtalet fortsätta att löpa det sista året, men det från början sifferlösa avtalet har kompletterats med en individgaranti. Den garanterar alla medlemmar minst 1 050 kronor sammanlagt för tiden 2012-2014.

–    Efter många diskussioner och turer fram och tillbaka, så fick vi gehör för att det var så pass mycket i avtalet som behövde stagas upp.

–    Vi är överens om att det varit svårt att ta hand om den här modellen. Det behövdes en individgaranti, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Hon säger också att hon ser fram emot att under hela 2014 diskutera under lugnare former hur ett nytt avtal ska se ut. Det är inte troligt att det kommer att bli ett sifferlöst igen.

–    Jag tror alla är överens om att avtalet inte ska se ut som det gjort.

Individgarantin kommer att falla ut i slutet av 2014, om man inte kommit upp i en löneökning under de tre åren på minst 1 050 kronor.

Likaså är parterna överens om att de pengar som behövs för att rätta till ojämställda löner ska betalas ut.

–    Vi har fått en tydligare skrivning om att de löneskillnader vi sett i den lokala statistiken ska rättas till, säger Ulrika Boëthius.

Den partsgemensamma projektgruppen för jämställda löner ska besöka de fem stora bankerna för att diskutera med deras lokala jämställdhetsgrupper, en första gång i januari och sedan vid en uppföljning i september.

–   Har det vid det senare tillfället inte skett en tillräcklig förändring blir det en extra lönerevision.

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst