Nytt bankavtal klart

Finansförbundet och arbetsgivarna i BAO har enats om att låta kollektivavtalet fortsätta att löpa det sista året, men det från början sifferlösa avtalet har kompletterats med en individgaranti. Den garanterar alla medlemmar minst 1 050 kronor sammanlagt för tiden 2012-2014.

–    Efter många diskussioner och turer fram och tillbaka, så fick vi gehör för att det var så pass mycket i avtalet som behövde stagas upp.

–    Vi är överens om att det varit svårt att ta hand om den här modellen. Det behövdes en individgaranti, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Hon säger också att hon ser fram emot att under hela 2014 diskutera under lugnare former hur ett nytt avtal ska se ut. Det är inte troligt att det kommer att bli ett sifferlöst igen.

–    Jag tror alla är överens om att avtalet inte ska se ut som det gjort.

Individgarantin kommer att falla ut i slutet av 2014, om man inte kommit upp i en löneökning under de tre åren på minst 1 050 kronor.

Likaså är parterna överens om att de pengar som behövs för att rätta till ojämställda löner ska betalas ut.

–    Vi har fått en tydligare skrivning om att de löneskillnader vi sett i den lokala statistiken ska rättas till, säger Ulrika Boëthius.

Den partsgemensamma projektgruppen för jämställda löner ska besöka de fem stora bankerna för att diskutera med deras lokala jämställdhetsgrupper, en första gång i januari och sedan vid en uppföljning i september.

–   Har det vid det senare tillfället inte skett en tillräcklig förändring blir det en extra lönerevision.

publicerad
17 augusti 2015
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram