Gå direkt till textinnehållet

Nytt bankavtal klart

Finansförbundet och arbetsgivarna i BAO har enats om att låta kollektivavtalet fortsätta att löpa det sista året, men det från början sifferlösa avtalet har kompletterats med en individgaranti. Den garanterar alla medlemmar minst 1 050 kronor sammanlagt för tiden 2012-2014.

–    Efter många diskussioner och turer fram och tillbaka, så fick vi gehör för att det var så pass mycket i avtalet som behövde stagas upp.

–    Vi är överens om att det varit svårt att ta hand om den här modellen. Det behövdes en individgaranti, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Hon säger också att hon ser fram emot att under hela 2014 diskutera under lugnare former hur ett nytt avtal ska se ut. Det är inte troligt att det kommer att bli ett sifferlöst igen.

–    Jag tror alla är överens om att avtalet inte ska se ut som det gjort.

Individgarantin kommer att falla ut i slutet av 2014, om man inte kommit upp i en löneökning under de tre åren på minst 1 050 kronor.

Likaså är parterna överens om att de pengar som behövs för att rätta till ojämställda löner ska betalas ut.

–    Vi har fått en tydligare skrivning om att de löneskillnader vi sett i den lokala statistiken ska rättas till, säger Ulrika Boëthius.

Den partsgemensamma projektgruppen för jämställda löner ska besöka de fem stora bankerna för att diskutera med deras lokala jämställdhetsgrupper, en första gång i januari och sedan vid en uppföljning i september.

–   Har det vid det senare tillfället inte skett en tillräcklig förändring blir det en extra lönerevision.

»I dagsläget har de generativa AI-chatbotarna fortfarande mycket att lära«, skriver Finanslivs tf chefredaktör Julia Nilsson.
Läs Julia Nilssons ledare

Debatt: »Fondavgifter kostar spararna en förmögenhet«

»Dyra och ofta ganska dåliga fonder där spararna sitter inlåsta på grund av en överhängande skatteskuld är en guldgruva för fondbolagen, men en dålig investering för privatspararna«, skriver Erik Nordenskjöld på värdepappersbolaget Citroneer.
Läs debattartikeln