Gå direkt till textinnehållet
Foto: Istock

Olika vägar för facklig förhandling

Vad händer när en lokal facklig förhandling inte löser sig? Och hur lång tid har man på sig att ta frågan vidare? Finansliv reder ut hur förhandlingsordningen fungerar.

Det finns flera olika typer av förhandlingar som kan ske på en arbetsplats. Det kan till exempel handla om förhandlingar inför en omorganisation, så kallade MBL-förhandlingar (medbestämmandelagen) eller förhandlingar om uppsägningar enligt LAS (lagen om anställningsskydd). Hur förhandlingarna går till beror på vilket kollektivavtal som gäller – om det finns något kollektivavtal alls.

I de flesta fall börjar förhandlingarna på lokal nivå mellan arbetsgivaren och lokala fackliga företrädare. Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats men det finns medlemmar i Finansförbundet eller FTF på arbetsplatsen sker de lokala förhandlingarna mellan arbetsgivaren och en ombudsman från fackförbundet.

Förhandlingsordning

Lokal nivå

Finansförbundet/FTF: Förhandling mellan den lokala klubben/kontaktombud och lokal chef/HR-representant.

Utan kollektivavtal: Förhandling mellan ombudsman från Finansförbundet/FTF och lokal chef/HR-representant/jurist.

Central nivå

Finansförbundet: Förhandling mellan Finansförbundet och BAO/Svensk Handel.

FTF: Förhandling mellan FTF och FAO/KFO.

Utan kollektivavtal: Förhandling i tingsrätt mellan förbundsjurist/LO-TCO Rättsskydd/juridiskt ombud och representant för arbetsgivaren/jurist.

Slutlig instans

Finansförbundets avtal med BAO: Förtroendenämnden.

Finansförbundets avtal med Svensk Handel: Arbetsdomstolen

FTF: Arbetsdomstolen

Utan kollektivavtal: Arbetsdomstolen.

 

För anställda som tillhör Finansförbundets avtal med BAO (Bankarbetsgivareorganisationen) finns flera lokala fackliga nivåer. Förhandlingarna börjar oftast på arbetsplatsnivå, på den avdelning eller det kontor du jobbar. Då förhandlar en lokal facklig företrädare med den lokala chefen, eller med en representant från HR-avdelningen. Om man inte kommer överens där tas frågan vidare till en så kallad bankcentral nivå, mellan fackliga företrädare för hela koncernen och företrädare för arbetsgivaren. I vissa större banker finns även en regional nivå däremellan.

– Alla dessa klassas fortfarande som lokala förhandlingar, säger Finansförbundets jurist Henrik Cronier.

Om de lokala parterna inte kommer överens går förhandlingarna vidare till central nivå. Då är det Finansförbundet eller FTF som förhandlar med arbetsgivarorganisationen, antingen BAO eller Svensk Handel för Finansförbundet, eller FAO (Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation) eller KFO (Kooperationens Förhandlingsorganisation) för FTF.

Men det sker inte automatiskt. Förbundet måste begära förhandling med arbetsgivarorganisationen, och det måste ske snabbt.

– Tidsfristen ser lite olika ut beroende på de lokala avtalen och vilken typ av fråga det handlar om, men i de flesta fall måste Finansförbundet begära central förhandling inom tio dagar efter att en lokal förhandling har avslutats, säger Henrik Cronier.

Om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen har man oftast längre tid på sig att ta förhandlingarna vidare. Nästa instans är i så fall tingsrätt. Där kan du som medlem i Finansförbundet eller FTF företrädas av en förbundsjurist, av LO-TCO Rättsskydd eller av en jurist från en advokatbyrå.

Om man inte kommer överens i de centrala förhandlingarna heller finns en sista instans: Arbetsdomstolen. Det går att nå en förlikning mellan parterna innan själva huvudförhandlingen börjar, vilket är ganska vanligt. Men om det inte blir någon förlikning är det Arbetsdomstolen som avgör tvisten. Domstolens beslut kan inte överklagas.

Tvister mellan Finansförbundet och BAO går däremot inte vidare till Arbetsdomstolen. Istället har parterna en gemensam förtroendenämnd som avgör om de inte kan komma överens. Det gäller dock inte avtalet mellan Finansförbundet och Svensk Handel, där är det Arbetsdomstolen som avgör.

Om det saknas kollektivavtal är det också Arbetsdomstolen som är sista instans. Men det är inte säkert att domstolen tar upp fallet.

– Det krävs prövningstillstånd. Om arbetsdomstolen tycker att tingsrätten har gjort fel kan de pröva fallet, annars inte, säger Henrik Cronier.