Gå direkt till textinnehållet

Om krisen kommer – räcker pengarna?

Svenskarna rekommenderas att ha kontanter hemma – något som få har i dag. Vad skulle hända om alla tog ut pengar för att förbereda sig för en kris?

Publicerad 12 september 2018. Uppdaterad 16 mars 2020. 

På uppdrag av regeringen har myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickat ut en broschyr till alla svenska hushåll om hur man bör agera om det blir krig eller kris, som till exempel en naturkatastrof eller it-störningar som slår ut vitala delar av samhällets infrastruktur.

Bankomat AB

• Ägs av Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank samt sparbankerna.
• Sitter i Stockholm och har totalt 35 anställda.
• Har sex kontantdepåer och kontantautomater på 567 orter runt om i Sverige.

I broschyren rekommenderas alla hushåll att vara förberedda genom att bland annat ha mat med lång hållbarhet hemma, flaskor och dunkar för vatten, en batteridriven radio – och »kontanter i mindre valörer«.

För 20 år sedan var det nog en självklarhet för alla hushåll att ha kontanter hemma. Men i dag har kontantanvändningen i Sverige minskat betydligt, endast 15 procent av alla betalningar görs med kontanter.

Så vad skulle hända om alla hushåll lydde uppmaningen i broschyren? Skulle kontanterna räcka?

– Ja, absolut. Det skulle inte vara några som helst problem. Det kanske inte skulle gå på en dag, men vi handlar ju med Riksbanken och de ser till att kontanter finns tillgängliga, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Bankkontoren har gått ifrån kontanter allt mer, för att istället flytta över mycket av kontanthanteringen på Bankomat.

Bankomat arbetar nu med att ändra infrastrukturen för uttags- och insättningsautomater. Tidigare fanns insättningsautomater främst i anslutning till bankkontor. Nu satsar Bankomat i stället på så kallade kontantcenter, med både uttags- och insättningsautomater, ofta i köpcentrum eller på liknande platser där många människor rör sig.

– Förr åkte man bara in till stan och räknade med att man skulle gå förbi en automat. Nu blir uttag och insättningar mer och mer sådant som konsumenter planerar, vilket gör att vi behöver finnas på färre ställen. Men där vi finns måste allt fungera, säger Johan Nilsson.

Bankomat finns i dag på 567 orter i Sverige, i jämförelse med 579 orter när automaterna ägdes direkt av bankerna.

– Vi har alltså bara lämnat tolv orter. Så i det perspektivet skulle jag säga att det fortfarande finns god tillgänglighet, säger Johan Nilsson.

Bankomat har inte sett någon ökning i antalet kontantuttag sedan broschyren Om krisen eller kriget kommer släpptes. Däremot har mängden kontanter i omlopp ökat något jämfört med förra året, från i snitt 57 miljarder kronor 2017 till knappt 58 miljarder den sista maj i år, visar statistik från Riksbanken. Det är dock osannolikt att det har med krisförberedelser att göra eftersom ökningen har synts under hela 2018, det vill säga även innan broschyren släpptes.

————–

Uppdatering 16 mars 2020 med anledning av det nya Corona-viruset:

Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB, skriver till Finansliv att man sett en viss ökning av kontantuttag de senaste 3-4 veckorna.

– En marginellt ökad uttagsvolym, cirka 5 procent mer än förväntat men fortfarande lägre uttagsvolym än motsvarande period 2019.

På frågan om kontanterna skulle räcka om alla svenskar följde rådet att ha kontanter hemma, svarar Johan Nilsson:

– Ja.

Bankomat har uttagsautomater på 560 orter i Sverige.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord