Nätmäklarna
Pandemin ger skjuts åt nätmäklarna
Lars-Åke Norling, vd Nordnet. Foto: Ylva Sundgren.

Pandemin ger skjuts åt nätmäklarna

Mitt i coronapandemin går nätmäklarna bättre än någonsin. Ett ökat intresse för sparande och högre volatilitet låg bakom den starka utvecklingen i andra kvartalet.

Andra kvartalet i år blev ett av Avanzas bästa på länge. Antalet kunder ökade med 68 procent samtidigt som nettoinflödet och resultatet efter skatt mer än fördubblades jämfört med samma period i fjol. Rikard Josefson, vd på Avanza, menar att banken hade ett starkt momentum redan i början av året. När krisen sedan kom till Sverige tog volatiliteten, det vill säga svängningarna i marknaden, fart på allvar.

– Volatilitet skapar alltid aktivitet. Vi har över 100 000 fler kunder som genererade courtageintäkter under kvartalet än för ett år sedan, säger han.

Den viktigaste faktorn bakom resultatet handlar dock om att coronakrisen har synliggjort vikten av ett sparande och att ha en buffert, anser Rikard Josefson.

– Coronakrisen har slagit mycket bredare än tidigare kriser. Det är inte längre någon annan som påverkas, utan vem som helst kan drabbas. Jag tror insikten att den ekonomiska verkligheten kan förändras snabbt har kommit mycket närmare för väldigt många än vad det vanligtvis gör i en kris.

Dessutom har människor i allmänhet varit hemma mer och gjort av med mindre pengar än vanligt, vilket drygat ut sparutrymmet.

– Alla de här aspekterna tillsammans har adderat till en väldigt gynnsam position för oss, fortsätter han.

Branschkollegan Nordnet redovisade siffror för andra kvartalet som enligt vd:n Lars-Åke Norling var det »bästa finansiella resultatet i bolagets historia«. Intäkterna landade på 650 miljoner kronor till en rekordhög handel. Resultatet före skatt var 369 miljoner kronor.

– Vi hade ökade intäkter och höll samtidigt nere kostnadsnivån. Det gjorde att vi fick ett starkt kvartal, säger Lars-Åke Norling.

Fokus under kvartalet låg till stor del på plattformen och att fortsätta arbeta med användarupplevelsen. Även Lars-Åke Norling menar att bolaget var inne i en bra trend före coronakrisen, delvis drivet av bolagets nya sajt och mobilapp, men påpekar att högre volatilitet i marknaden och ett bredare intresse för sparande gav extra draghjälp.

– Vi såg klart mer handel och ökat intresse för sparande och investeringar, säger han.

Nordnet köptes ut från börsen så sent som 2017 av ägarna Öhmangruppen och Nordic Capital. Bolaget stod då inför omfattande investeringar i IT, användarupplevelse och nya produkter och tjänster som då uppskattades kunna bli en bra affär om »5–6 år«. I början av september i år kom dock beskedet att en strategisk översyn nu görs tillsammans med ägarna, varav en come back på börsen är ett av alternativen.

– Investeringarna som har gjorts i plattformen har lett till en helt annan storlek och skalbarhet i vår affär. Användarupplevelsen är klart bättre samtidigt som vi har fördubblat kapitalet och har både en högre tillväxttakt och lönsamhet, säger Lars-Åke Norling och fortsätter.

– Vi har i dag runt 4 procent av den totala sparandemarknaden, men ser goda tillväxtmöjligheter framöver.

Både på Avanza och Nordnet har runt 70 procent av personalen arbetat hemifrån sedan mitten av mars. Rikard Josefson anser att det inte har påverkat utvecklingstakten i bolaget.

– Vi har inte fallerat på ett enda projekt, utan allt rullar på helt enligt plan. Sedan underlättar det förstås när man har väldigt digitalt mogna medarbetare. Vi fick snabbt igång en fungerande digital arbetsmiljö.

Enligt Rikard Josefson finns ett uppdämt behov av att vara på kontoret och flera av teamen roterar nu efter ett schema. Samtidigt påpekar han att bolaget aldrig kommer kunna gå tillbaka till samma arbetssätt som före corona.

– Vi kommer ha högre flexibilitet med de lärdomar vi dragit om hur bra det funkar att jobba på distans. De som vill jobba hemma ett par dagar i veckan kommer att få göra det fortsättningsvis.

Något som däremot oroar honom på längre sikt är att det sociala och dagliga utbytet försvinner.

– Det kan oroa mig att vi tappar kreativitet. Men det är inget jag tror har påverkat oss ännu.

Lars-Åke Norling är också positiv till en mer flexibel policy för hemarbete och säger att bolaget »kommer att utvärdera under hösten hur det ska se ut efter årsskiftet«.

– I regel föredrar många av våra anställda att vara på kontoret, men kombinationen däremellan är rätt intressant.

Vad blir viktigast inför 2021?

– Att hålla i kostnaderna och att vara konsekventa i genomförandet av strategin. Jag har varit i branschen sedan 1986 men har nog aldrig blickat in i en så osäker framtid som nu. Vi har ett kommande presidentval i USA, handelskrig, Brexit som kommer att bli av och en inrikespolitik i Sverige med gängskjutningar och gängkriminalitet, säger Rikard Josefson.

– Vårt fokus ligger fast och det är att bygga en plattform för sparande och investeringar i toppklass. I det arbetet kommer användarupplevelsen fortsatt vara central, säger Lars-Åke Norling.

publicerad
5 oktober 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram