Gå direkt till textinnehållet
Illustration: Lotta Sjöberg

Populärt omställningsstöd – det har du rätt till

Över 18 000 har redan sökt det nya omställningsstudiestödet, som ger dig möjlighet att få bidrag och lån för kompetensutveckling i arbetslivet. Finansliv reder ut hur stödet fungerar – och vad du i finansbranschen har rätt till.

Det statliga omställningsstudiestödet är ett nytt stöd riktat till personer mitt i arbetslivet som vill bredda sin kompetens. Studiestödet hanteras av CSN och är till både för dig som vill vidareutveckla dig inom ditt arbetsområde, och för dig som vill byta inriktning.

Över 18 000 personer har redan sökt stödet, rapporterar Sveriges Radio. Det är betydligt fler än de 8 800 som budgeten på 1,36 miljarder kronor beräknas räcka till för 2023. Alla som söker kommer alltså inte att få stödet. Till att börja med måste man uppfylla vissa krav.

Vem kan få stödet?

Stödet är riktat till dig som är etablerad på arbetsmarknaden. För att få stödet måste du vara mellan 27 och 62 år, och ha jobbat minst åtta år av de senaste 14 åren samt minst 12 månader de senaste två åren. Du kan även söka stödet om du varit föräldraledig eller sjukskriven under de senaste två åren.

Studiestödet är en del av ett större paket för kompetensutveckling, som också omfattar omställnings- och kompetensstöd från vissa omställningsorganisationer. Men Trygghetsfonden, som är Finansförbundets och BAO:s gemensamma omställningsorganisation, har inte det kompletterande stödet.

– Som Trygghetsfonden är uppbyggd är det inte möjligt att registrera den som omställningsorganisation. Trygghetsfonden är inte finansierad på det sätt som reglerna kräver, säger Anna Eurén, ombudsman på Finansförbundet.

Kollektivavtalet mellan Finansförbundet och BAO ger dock möjlighet till andra former av kompetensutveckling, under arbetstid.

För dig som jobbar på Forex är det däremot möjligt att söka extra omställningsstudiestöd. Forex har näm­ligen avtal med Svensk Handel, och där är det i stället TRR Trygghetsrådet som är omställningsorganisation. TRR har det kompletterande stödet.

Nya studiestödet

Redan en vecka efter att reglerna om det nya omställningsstudie­stödet trädde i kraft hade 8 600 ansökningar inkommit till CSN. Nu har över 18 000 ansökningar kommit in. Myndigheten hade räknat med cirka 5 300 ansökningar under hela 2022.

 

Vilka utbildningar ger rätt till stöd?

I princip kan du få omställningsstudiestöd för samma utbildningar som ger rätt till studiemedel, alltså utbildningar på universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och komvux. Även vissa utbildningar som TRR finansierar kan ge rätt till stödet.

Gemensamt för alla utbildningar är att de ska stärka din ställning på arbetsmarknaden. Det bästa sättet att garantera att få stöd är enligt CSN att få ett yttrande från sin omställningsorganisation. Du som har Trygghetsfonden som omställningsorganisation kan dock inte få ett sådant yttrande.

– Då får man skriva yttrandet själv, och motivera varför utbildningen stärker ens ställning på arbetsmarknaden, säger Anna Eurén.

Du kan få stödet för heltidsstudier eller deltidsstudier (75, 60, 50, 40 eller 20 procent). Utbildningen måste motsvara minst en veckas heltids­studier. Som längst kan du få studiestödet för 44 veckor heltidsstudier, vilket motsvarar ungefär ett år.

Hur mycket pengar kan man få?

Studiestödet består av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp. För 2022 är maxbeloppet för bidrag 21 298 kronor per månad före skatt. Du kan även ta studielån på upp till 12 514 kronor. För dig som omfattas av Svensk Handels avtal är det möjligt att söka extra stöd från TRR som kan kompensera upp till 80 procent av lönen upp till 5,5 inkomstbasbelopp, och 65 procent av lönen upp till 12 inkomstbasbelopp.

Det finns ingen gräns för hur mycket du får tjäna samtidigt som du får omställningsstudiestöd, men du kan bara få stöd för den tid du inte jobbar. Om du arbetar halvtid kan du alltså bara få studiestöd på 50 procent, oavsett om du pluggar 100 procent.

Du kan inte få omställningsstudiestöd samtidigt som du får full föräldrapenning, sjukersättning eller aktivitetsstöd. Om du däremot får ersättning på till exempel 50 procent från Försäkringskassan, så kan du få studiestöd på 50 procent.

När kan man söka?

Du kan söka stödet från och med den 1 oktober för studier som ska påbörjas under första halvåret 2023, eller tidigast den 1 april för studier sista halvåret.

CSN får en viss summa för omställningsstudiestödet per år från riksdagen, för 2023 är den summan 1,36 miljarder. Godkända ansökningar beviljas i den ordning de kommer in och så länge pengarna räcker.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord