Gå direkt till textinnehållet
Konsumentverket inledde en granskning av Qliro förra året. Foto Öyvind Lund

Qliro stäms för lockande lånereklam

Konsumentombudsmannen (KO) ansöker om stämning mot Qliro hos Patent- och marknadsdomstolen. Qliro har mejlat ut reklam som, enligt KO, går emot kravet på måttfullhet när det handlar om krediter.

Konsumentombudsmannen, KO, ansöker om stämning hos Patent- och marknadsdomstolen mot Qliro för marknadsföring som strider mot konsumentkreditlagen och marknadsföringslagen. Qliro har mejlat ut reklam om hur enkelt och bekymmersfritt det är att låna pengar, något som går emot kravet på måttfullhet när det handlar om krediter.

”Eftersom vi vet att konsumenter riskerar att lockas att ta lån som de inte har råd med är det viktigt att kreditföretagen följer lagen och inte utmålar lån som ett lätt sätt att reda ut sin ekonomi”, säger Ida Nyström, processråd vid KO, i pressmeddelandet.

Förutom att konsumenter på kort tid fått upp till sjutton mejl från Qliro, har innehållet varken varit återhållsamt eller neutralt. I reklamen framhöll Qliro att väldigt många konsumenter har ansökt om lån hos företaget och på så sätt framställt det som något odramatiskt och fördelaktigt att göra, enligt pressmeddelandet.

När Konsumentverket inledde en granskning av Qliro förra året slutade företaget med marknadsföring för privatlån via mejl. KO valde ändå att gå vidare med en stämningsansökan för att få domstolens syn på hur lagen ska tolkas när det gäller marknadsföring av krediter.

”Det har varit väldigt viktigt för oss att åtgärda de brister som Konsumentverket pekat på i samband med granskningen och vår förhoppning var därför att KO skulle avsluta ärendet. Samtidigt välkomnar vi att ärendet prövas i domstol då detta kan bidra till att klargöra marknadspraxis på området vad gäller frekvens samt innehåll i marknadsföring av privatlån. Vi kommer förstås att fortsätta samarbeta med myndigheterna för att komma vidare i ärendet”, säger Jonas Arlebäck, tf vd på Qliro, i ett uttalande med anledning av stämningsansökan.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord