Gå direkt till textinnehållet

»Räntorna väntas vara vara låga minst tio år till«

2020-talet Vad händer i bankbranschen under 2020-talet? Robert Boije, chefsekonom på SBAB om 2020-talets finansbransch:

Klimatets betydelse för ekonomin:

– Klimatfrågornas betydelse för den globala ekonomin kommer fortsätta att synliggöras. Att möta klimatförändringarna kommer vara en av de enskilt viktigaste och mest avgörande frågorna för den ekonomiska utvecklingen. I Sverige kommer effekten vara mindre än i mer utsatta länder, men även vi kommer att påverkas. Förutom stigande vattenstånd och därmed ökad risk för översvämningar och skred i vissa områden kommer vi sannolikt att få klimatflyktingar till Sverige.

Om penningpolitiken:

– Vi går in i 2020-talet med extremlåga räntor där centralbankerna har blåst upp sina balansräkningar. Vissa tror att det här så småningom kommer gå i fel riktning med exempelvis nedgångar i bostadspriser. Jag tror inte det slutar så illa. Räntorna väntas vara vara låga minst tio år till och även om de skulle börja röra sig uppåt kommer det ske i långsam takt samtidigt som hushållens inkomster kommer öka. Det gör att skulderna kommer vara hanterbara.

Läs också

»Det kommer behövas en e-krona«

– Minusränta för förmögna kunder är numera allt vanligare i flera länder, däribland Danmark, och en mindre tysk bank införde nyligen minusränta för sina spar­kunder. Det är inte omöjligt, men det ligger inte i korten än så länge i Sverige. För det krävs nog att Riksbanken sänker reporäntan en bra bit under noll.

– De senaste årens låga ränta är historiskt unik. Vi vet ännu inte vet vilka följdeffekterna eventuellt blir i ekonomin från en lång period med en extremt expansiv penningpolitik, hur effektfull penningpolitiken är vid så låga räntor och vilken roll finanspolitiken bör spela i en sånt läge. Om tio år tror jag vi kommer ha reflekterat mycket över det och ställa oss frågan vad perioden med rekordlåga räntor har lärt oss. Förhoppningsvis kommer vi att ha fler svar då än nu.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord