»Räntorna väntas vara vara låga minst tio år till«

»Räntorna väntas vara vara låga minst tio år till«

2020-talet Vad händer i bankbranschen under 2020-talet? Robert Boije, chefsekonom på SBAB om 2020-talets finansbransch:

Klimatets betydelse för ekonomin:

– Klimatfrågornas betydelse för den globala ekonomin kommer fortsätta att synliggöras. Att möta klimatförändringarna kommer vara en av de enskilt viktigaste och mest avgörande frågorna för den ekonomiska utvecklingen. I Sverige kommer effekten vara mindre än i mer utsatta länder, men även vi kommer att påverkas. Förutom stigande vattenstånd och därmed ökad risk för översvämningar och skred i vissa områden kommer vi sannolikt att få klimatflyktingar till Sverige.

Om penningpolitiken:

– Vi går in i 2020-talet med extremlåga räntor där centralbankerna har blåst upp sina balansräkningar. Vissa tror att det här så småningom kommer gå i fel riktning med exempelvis nedgångar i bostadspriser. Jag tror inte det slutar så illa. Räntorna väntas vara vara låga minst tio år till och även om de skulle börja röra sig uppåt kommer det ske i långsam takt samtidigt som hushållens inkomster kommer öka. Det gör att skulderna kommer vara hanterbara.

– Minusränta för förmögna kunder är numera allt vanligare i flera länder, däribland Danmark, och en mindre tysk bank införde nyligen minusränta för sina spar­kunder. Det är inte omöjligt, men det ligger inte i korten än så länge i Sverige. För det krävs nog att Riksbanken sänker reporäntan en bra bit under noll.

– De senaste årens låga ränta är historiskt unik. Vi vet ännu inte vet vilka följdeffekterna eventuellt blir i ekonomin från en lång period med en extremt expansiv penningpolitik, hur effektfull penningpolitiken är vid så låga räntor och vilken roll finanspolitiken bör spela i en sånt läge. Om tio år tror jag vi kommer ha reflekterat mycket över det och ställa oss frågan vad perioden med rekordlåga räntor har lärt oss. Förhoppningsvis kommer vi att ha fler svar då än nu.

publicerad
14 januari 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram