Gå direkt till textinnehållet
Riksbankshuset i Stockholm. Foto: Jonas Eng

Riksbanken höjer räntan till 4 procent

Riksbanken höjer som väntat styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Räntan kan höjas ytterligare, enligt Riksbankens prognos. Kronan stärktes efter beskedet.

De flesta analytiker hade räknat med en höjning med 0,25 procentenheter, vilket det också blev.

»Riksbankens räntehöjningar och de fallande energipriserna har bidragit till att inflationen börjat sjunka. Utvecklingen går därmed åt rätt håll, men inflationstrycket i svensk ekonomi är fortfarande för högt.« skriver Riksbanken om beslutet.

Räntan kan komma att höjas ytterligare, enligt Riksbankens prognos.

»Liksom tidigare är bedömningen att penningpolitiken behöver vara åtstramande under en längre period för att inflationen ska falla tillbaka och varaktigt stabiliseras nära målet på 2 procent.« skriver Riksbanken.

Kronan stärktes något mot både dollarn och euron efter beskedet. En dollar kostar nu 11:12 kronor, och en euro kostar 11:85.

Samtidigt meddelar Riksbanken i ett separat pressmeddelande att man ökar antalet penningpolitiska möten från fem till åtta per år, med start 2024.

– Fler beslutstillfällen underlättar för Riksbanken att snabbare anpassa penningpolitiken till rådande läge och oftare kommunicera en samlad syn på den ekonomiska utvecklingen, säger riksbankschef Erik Thedéen i pressmeddelandet.

Läs också

Nytt läge men kriget är inte avgörande

Fler penningpolitiska beslut per år är något som SEB:s seniora ekonom Robert Bergqvist tidigare föreslagit i en intervju i Finansliv i våras.

Penningpolitiska rapporter med prognoser för räntebanan kommer bara att släppas fyra gånger per år, alltså vid hälften av mötena, uppger Riksbanken.

Riksbanken har också beslutat att minska valutarisken i valutareserven, vilket meddelades i ytterligare ett pressmeddelande. Riksbanken kommer att sälja 8 miljarder dollar och 2 miljarder euro mot svenska kronor, med start den 25 september. Valutasäkringen ska vara helt genomförd inom 4–6 månader.

»Åtgärden syftar till att begränsa Riksbankens förluster om kronan stärks och har inte ett penningpolitiskt syfte.« skriver Riksbanken.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord