Gå direkt till textinnehållet

»Riksbanken jobbar intensivt med att förbereda e-kronor«

framtidsspaning Anders Vredin, stabschef på Riksbanken, om finansbranschens utveckling under 2021 och vilka frågor som kommer vara viktiga för Riksbanken.

– Alla branschers utveckling under 2021 kommer i första hand att styras av hur pandemin utvecklas. Det finns en långsiktig tillväxt i finansbranschen som rimligen har att göra med att världen som helhet blir rikare. Pandemin kan ge ett kortsiktigt hack i den långsiktiga trenden, men hittills har finansbranschen stått emot relativt väl, tack vare omfattande offentliga åtgärder.

Vilka frågor kommer att vara viktiga för Riksbanken 2021?

– Även för Riksbanken är utvecklingen av pandemin i fokus, hur den påverkar våra mål om prisstabilitet och finansiell stabilitet. Riksbanken analyserar kontinuerligt utvecklingen för att ha beredskap att vidta de åtgärder som behövs.

– Utöver pandemins effekter, sker det sedan flera år stora och snabba strukturella förändringar på betalningsmarknaden och i det finansiella systemet som gör att Riksbanken ser över sina sätt att förse allmänheten med betalningsmedel och att vara bankernas bank. Liksom alla andra organisationer ska Riksbanken hantera detta i en tid av förändrade arbetssätt, där arbete hemifrån blir allt vanligare.

Kommer vi att få se starten på e-kronan, e-euron eller andra digitala valutor i år?

– Den faktiska introduktionen av digitala centralbanksvalutor har bara skett i ett par länder hittills, Bahamas och Kambodja. Men arbetet med att utveckla och lära mer om digitala valutor pågår i stort sett i alla centralbanker, och pandemin har inneburit en trend mot mindre kontantanvändning i flera länder som intensifierat detta arbete. Även stora länder, så som till exempel Kina, och organisationer, så som till exempel ECB, IMF och BIS, analyserar i dag digitala valutor.

– I Sverige ligger en eventuell introduktion av en e-krona för allmänheten några år framåt i tiden, men Riksbanken jobbar intensivt med de förberedelser som behöver göras för att kunna införa e-kronor. Sedan 2019 har vi ett pilotprojekt där vi bland annat testar teknik för en framtida e-krona. För att komma så långt som till ett beslut om att introducera en e-krona behöver vi dock lösa många utestående såväl tekniska som legala frågor.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord