»Riksbanken jobbar intensivt med att förbereda e-kronor«

»Riksbanken jobbar intensivt med att förbereda e-kronor«

framtidsspaning Anders Vredin, stabschef på Riksbanken, om finansbranschens utveckling under 2021 och vilka frågor som kommer vara viktiga för Riksbanken.

– Alla branschers utveckling under 2021 kommer i första hand att styras av hur pandemin utvecklas. Det finns en långsiktig tillväxt i finansbranschen som rimligen har att göra med att världen som helhet blir rikare. Pandemin kan ge ett kortsiktigt hack i den långsiktiga trenden, men hittills har finansbranschen stått emot relativt väl, tack vare omfattande offentliga åtgärder.

Vilka frågor kommer att vara viktiga för Riksbanken 2021?

– Även för Riksbanken är utvecklingen av pandemin i fokus, hur den påverkar våra mål om prisstabilitet och finansiell stabilitet. Riksbanken analyserar kontinuerligt utvecklingen för att ha beredskap att vidta de åtgärder som behövs.

– Utöver pandemins effekter, sker det sedan flera år stora och snabba strukturella förändringar på betalningsmarknaden och i det finansiella systemet som gör att Riksbanken ser över sina sätt att förse allmänheten med betalningsmedel och att vara bankernas bank. Liksom alla andra organisationer ska Riksbanken hantera detta i en tid av förändrade arbetssätt, där arbete hemifrån blir allt vanligare.

Kommer vi att få se starten på e-kronan, e-euron eller andra digitala valutor i år?

– Den faktiska introduktionen av digitala centralbanksvalutor har bara skett i ett par länder hittills, Bahamas och Kambodja. Men arbetet med att utveckla och lära mer om digitala valutor pågår i stort sett i alla centralbanker, och pandemin har inneburit en trend mot mindre kontantanvändning i flera länder som intensifierat detta arbete. Även stora länder, så som till exempel Kina, och organisationer, så som till exempel ECB, IMF och BIS, analyserar idag digitala valutor.

– I Sverige ligger en eventuell introduktion av en e-krona för allmänheten några år framåt i tiden, men Riksbanken jobbar intensivt med de förberedelser som behöver göras för att kunna införa e-kronor. Sedan 2019 har vi ett pilotprojekt där vi bland annat testar teknik för en framtida e-krona. För att komma så långt som till ett beslut om att introducera en e-krona behöver vi dock lösa många utestående såväl tekniska som legala frågor.

publicerad
27 januari 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram