Gå direkt till textinnehållet
Foto: Alexander Donka
Pär Magnusson, räntestrateg på Swedbank, tror inte att reporäntan kommer höjas förrän nästa år. Foto: Alexander Donka

»Riksbanken kommer gå som på äggskal«

Reporäntan kommer inte att höjas så snabbt som marknaden tror. Den höga skuldsättningen bland hushållen tvingar Riksbanken att vara försiktig, enligt Swedbanks räntestrateg Pär Magnusson.– Annars utlöser de krisen de vill undvika.

Historiskt låg ränta

Riksbankens styrränta, reporäntan, har varit negativ i över två år. Det senaste året har den legat på rekordlåga -0,5 procent. Riksbanken spår höjningar nästa år, men tror inte att räntan kommer att bli positiv förrän 2018. Marknaden tror däremot på en positiv ränta redan i slutet av året.

I slutet av april kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Allt talar för att reporäntan lämnas oförändrad på -0,5 procent.

När det gäller räntebanan, prognosen för hur räntan ska utvecklas framöver, råder det däremot delade meningar. Riksbanken tror på en höjning tidigast nästa år. Men marknaden anser att prognosen är för försiktig och spår flera höjningar redan i år.

Swedbanks räntestrateg Pär Magnusson håller inte med.

– Reporäntan kommer att höjas, men inte i den takt som marknaden tror.

Inflationen är helt enkelt inte tillräckligt hög för att räntan ska höjas, anser Pär Magnusson. Visserligen har inflationen varit uppe vid målet på 2 procent den senaste tiden, men det beror främst på att oljepriset har stigit. Bortsett från det är inflationen fortfarande låg.

– Man brukar räkna bort energipris och bostadspriser när man tittar på inflationen, säger Pär Magnusson.

Swedbank tror att Riksbanken kommer att höja räntan först nästa år, och då ganska försiktigt. Trots bolånetak och amorteringskrav fortsätter nämligen hushållens skuldsättning att öka, vilket oroar Riksbanken. Mardrömsscenariot är en bostadsbubbla som spricker – att bostadspriserna faller så mycket att hushållen sitter på lån som är större än bostadens värde.

Det skulle kunna bli en självuppfyllande profetia om räntan höjs för snabbt, enligt Pär Magnusson.

– Räntekänsligheten är större än någonsin, höjningar påverkar mer från så låga räntenivåer som vi har i dag. Om bolåneräntan höjs från 1 till 2 procent så ökar lånekostnaden med 100 procent. Det är därför jag tror att Riksbanken kommer gå som på äggskal.

Riksbanken påpekar ofta att den inte har i uppdrag att ta hänsyn till bostadslånen i sin penningpolitik. Men indirekt gör man ändå det, enligt Pär Magnusson.

– Deras uppdrag är att se till att vi får en stabil samhällsekonomi, och bostadslånen är en så stor del av ekonomin att de inte går att bortse ifrån.

Av samma skäl kommer vi inte att få se räntor på den historiskt sett ”normala” nivån på 4–5 procent igen, enligt Pär Magnusson.

Men vi kan inte heller vänta oss lägre bolåneräntor än vi har i dag. Dels för att Riksbanken inte kommer att sänka reporäntan mer, och dels för att det blir svårt för bankerna att gå lägre.

– Då skulle det kosta. Bankerna tar ju inte betalt för pengar som kunderna sätter in, trots att räntan är negativ.

Så det är läge att binda bolånen nu?

– Det är svårt att ge sådana råd. De rörliga räntorna kommer inte att bli mycket lägre, men däremot kan de långa räntorna gå ned lite. Samtidigt är skillnaden mellan fast och rörligt inte så stor, så det kan vara rimligt att binda nu.

Text: Anna de Lima Fagerlind

Foto: Alexander Donka

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord